1
00:00:06,500 --> 00:00:08,590
NEVYŘČENÉ DĚJINY
SPOJENÝCH STÁTŮ

2
00:00:14,000 --> 00:00:16,433
Americký lid nemůže dovolit,

3
00:00:16,767 --> 00:00:18,936
nesmí dovolit a nepovolí

4
00:00:19,269 --> 00:00:23,106
ustanovení další komunistické
vlády na západní polokouli.

5
00:00:25,192 --> 00:00:32,032
Pokud se duše Američanů zcela otráví,
část viny musí být přičtena Vietnamu.

6
00:00:42,000 --> 00:00:43,627
Dovolte nám sjednotit se v míru,

7
00:00:44,294 --> 00:00:48,006
dovolte nám sjednotit se i proti porážce.

8
00:00:51,176 --> 00:00:52,052
Pro General Electric

9
00:00:52,594 --> 00:00:53,595
je zde Ronald Reagan.

10
00:00:54,554 --> 00:00:57,975
Dobrý večer, dámy a pánové,
je mi potěšením se dnes objevit

11
00:00:59,935 --> 00:01:01,353
v divadle General Electric.

12
00:01:05,000 --> 00:01:06,500
Ve výzkumu,

13
00:01:07,500 --> 00:01:08,500
v inženýrství,

14
00:01:09,500 --> 00:01:11,500
v průmyslových dovednostech,

15
00:01:13,000 --> 00:01:17,500
v General Electric je pokrok
naším nejdůležitějším produktem.

16
00:01:21,039 --> 00:01:24,543
V roce 1970 generální prokurátor
John Mitchell škodolibě řekl:

17
00:01:25,419 --> 00:01:29,673
"Tahle země šla tak daleko doprava,
že ji ani nepoznáte."

18
00:01:30,424 --> 00:01:33,176
Ale jak moc daleko doprava
mohou USA zajít?

19
00:01:34,261 --> 00:01:40,183
V roce 1970 zde byl Vietnam, Kambodža,
Laos, jaderné hrozby, sledování,

20
00:01:40,600 --> 00:01:45,439
sabotáže, špinavé triky, oficiální lži,
rasová polarizace, kriminalita,

21
00:01:46,189 --> 00:01:50,235
a ješte přibyde válka proti drogám,
Chile a Watergate.

22
00:01:51,778 --> 00:01:55,699
Avšak ve srovnání se světem,
který Ronald Reagan a George W. Bush

........