1
00:00:13,024 --> 00:00:14,474


2
00:00:14,476 --> 00:00:17,761
No tak, Robine!

3
00:01:04,208 --> 00:01:06,709
Pojďme! Pojďme!

4
00:01:13,083 --> 00:01:17,083
<font Color=#00FF00> NCIS: LA 5x05 </ font> <font
color=#00FFFF> nepsané pravidlo </ font>
Původní datum vysílání 22. října 2013

5
00:01:17,108 --> 00:01:22,108
synchronizace, opraveny <font color=#00FF00> elderman </ font>
<font color=#00FFFF> @ elder_man </ font>

6
00:01:22,133 --> 00:01:32,948


7
00:01:37,391 --> 00:01:39,275
Co se děje?

8
00:01:39,277 --> 00:01:41,611
Co...?

9
00:01:41,613 --> 00:01:44,080
Omlouváme se. Co je?
Řekl jsem, co...?

10
00:01:46,835 --> 00:01:48,284
Oh, moc se omlouvám.

11
00:01:48,286 --> 00:01:50,003
Nemohl jsem si pomoct.

12
00:01:50,005 --> 00:01:51,671
Ona je prostě... ona je tak hezká.
Uh-huh.

13
00:01:51,673 --> 00:01:53,373
Jaký případ to je?

14
00:01:53,375 --> 00:01:54,740
Toto, můj příteli,

15
00:01:54,742 --> 00:01:56,926
je případ Martyho Deekse
jak prožít život

16
00:01:56,928 --> 00:01:58,761
svobody na otevřené silnici.

17
00:01:58,763 --> 00:02:00,513
Toto je tvoje motorka?

18
00:02:00,515 --> 00:02:03,216
Všech 865 kubíků, její vojenská zelená 1100.

19
00:02:03,218 --> 00:02:06,970
Možná bys mohl, uh...
Můžeš ji pohladit, pokud chceš.

20
00:02:06,972 --> 00:02:08,471
Hetty o tom ví?

21
00:02:08,473 --> 00:02:10,523
Co je? Ne

22
00:02:12,360 --> 00:02:14,944
Co je? To jako potřebuji

23
00:02:14,946 --> 00:02:16,946
Hettyno povolení
koupit motorku?

........