1
00:00:03,377 --> 00:00:05,962
Víš, znovu jsem přemýšlel
o cestování v čase.

2
00:00:06,174 --> 00:00:08,721
Proč? S neviditelností ses
dostal do slepé uličky?

3
00:00:10,216 --> 00:00:11,576
Prozatím jsem ji odložil stranou.

4
00:00:12,589 --> 00:00:13,940
Každopádně,
napadlo mě,

5
00:00:14,133 --> 00:00:15,849
že kdybych někdy sestrojil
dokonalý stroj času,

6
00:00:16,042 --> 00:00:18,010
vrátil bych se do minulosti
a dál ho sám sobě.

7
00:00:18,280 --> 00:00:21,579
Pak bych ho vůbec nemusel vynalézat.

8
00:00:22,401 --> 00:00:23,423
Zajímavé.

9
00:00:23,614 --> 00:00:25,833
Jo, tlak je hned pryč.

10
00:00:26,796 --> 00:00:28,080
To vypadá na průlom.

11
00:00:28,253 --> 00:00:30,588
Měl bych zavolat do Vědy a my
a říct jim, ať pozastaví tisk obálky?

12
00:00:31,059 --> 00:00:33,024
Jmenuje se to Cestujeme časem
a už jsem to udělal.

13
00:00:35,188 --> 00:00:36,945
Tak to jsou asi na pořadu dne gratulace.

14
00:00:37,492 --> 00:00:40,077
Ne, gratulace budou na pořadu dne.

15
00:00:41,422 --> 00:00:43,405
Víš, na tom večírku
se mi nebude líbit.

16
00:00:43,560 --> 00:00:45,370
Já vím, znám tě.

17
00:00:45,905 --> 00:00:48,638
Na posledním večírku katedry si mě
vzal profesor Finkleday stranou

18
00:00:48,792 --> 00:00:51,069
a 45 minut mluvil o speleologii.

19
00:00:51,265 --> 00:00:52,328
Ano, byl jsem tam.

20
00:00:52,483 --> 00:00:54,350
Víš, co je na jeskyních zajímavého?

21
00:00:54,510 --> 00:00:55,893
- Co?
- Nic.

22
00:00:57,987 --> 00:01:00,330
Tak se mu vyhneme,
najdeme nového vedoucího katedry,

23
........