1
00:00:10,469 --> 00:00:16,110
- <i>V minulých dílech...</i>
- Mylsím, že vrah je můj bývalý pacient.

2
00:00:16,230 --> 00:00:20,678
Oba balíčky poslal vám.
Možná neví, jak mě najít.

3
00:00:20,712 --> 00:00:24,048
- Zatím. - Tak ho musím
dostat dřív, než on mě.

4
00:00:24,082 --> 00:00:28,419
- Mám spadeno na Quinna.
- Ten seržantskou zkoušku nedá.

5
00:00:28,453 --> 00:00:33,758
Ale dá. Dal jsem za tebe hlavu
na špalek, tak to neposer.

6
00:00:33,792 --> 00:00:37,428
- Poručík Morgan?
- Stalo se něco, strážníku? - Ano.

7
00:00:37,462 --> 00:00:39,963
Sedíte v autě opilá
s otevřenou plechovkou.

8
00:00:41,066 --> 00:00:44,568
- Quinn. - Proč ti zavolala?
- Nemůžu odmítnout kamarádku.

9
00:00:44,603 --> 00:00:49,507
- Vždyť jsi ji dřív šukal.
- Mezi mnou a Deb nic není.

10
00:00:49,541 --> 00:00:52,881
Bylo na otcově smrti
něco neobvyklého?

11
00:00:53,016 --> 00:00:59,388
- Zabil se, Dextere. - <i>Uviděl to,
co stvořil, a nemohl se sebou žít.</i>

12
00:00:59,422 --> 00:01:02,858
<i>Věřte mi, na tomhle světě
je pro vašeho syna místo.</i>

13
00:01:02,893 --> 00:01:07,910
- Jsi dokonalý. - Jak to můžete
říct, když víte, co jsem provedl Deb?

14
00:01:08,798 --> 00:01:11,634
V tom kontejneru jsem zabila
toho nesprávnýho.

15
00:01:11,668 --> 00:01:14,270
- Právě se přiznala,
že zabila LaGuertu. - Co?

16
00:01:14,304 --> 00:01:17,006
Přišla jsem říct pravdu!
Nemůžeš mě zastavit!

17
00:01:17,040 --> 00:01:21,210
- Deb, prosím... - Přestaň!
- Máte pravdu, nemůžu to napravit.

18
00:01:21,244 --> 00:01:27,116
Jen to pořád zhoršuju.
Vážně myslíte, že jí můžete pomoct?

19
00:01:28,919 --> 00:01:30,553
Ano.

20
00:01:32,400 --> 00:01:35,900
<i><b>www.edna.cz/DEXTER uvádí...</b></i>

21
00:01:46,300 --> 00:01:50,300
........