1
00:00:05,100 --> 00:00:06,830
No, teda.

2
00:00:07,832 --> 00:00:08,832
Co je?

3
00:00:09,833 --> 00:00:11,833
Nemůžu odpovědět,
aniž bych porušil pravidlo,...

4
00:00:11,844 --> 00:00:13,534
...že nebudu kritizovat
tvou práci.

5
00:00:14,800 --> 00:00:16,560
Tak co pak bylo to "No, teda"?

6
00:00:16,630 --> 00:00:19,860
Ukázka mého
sebeovládání.

7
00:00:19,930 --> 00:00:22,460
Z vědeckého hlediska
je to v pořádku.

8
00:00:22,530 --> 00:00:24,900
Možná, že slovem
"věda" myslíš...

9
00:00:24,960 --> 00:00:27,230
...něco jiného, než já.

10
00:00:33,630 --> 00:00:35,300
Dobře, tak co?

11
00:00:35,360 --> 00:00:38,060
No, vlastně jsi to měl
původně dobře.

12
00:00:39,060 --> 00:00:40,500
Zase jsi nalétl na jeden...

13
00:00:40,560 --> 00:00:43,860
...z mých klasických šprýmů.

14
00:00:43,930 --> 00:00:45,000
Bazinga!

15
00:00:50,630 --> 00:00:52,760
Hmm, tohle je
zvláštní e-mail.

16
00:00:52,830 --> 00:00:55,130
Rektor chce, abych
se s ním...

17
00:00:55,200 --> 00:00:57,260
...zítra v 8 hodin ráno
setkal v jeho kanceláři.

18
00:00:57,330 --> 00:00:58,260
- Proč?
- To nepíše.

19
00:00:58,330 --> 00:01:00,100
Musí to být naléhavé.

20
00:01:00,160 --> 00:01:02,800
Všichni na univerzitě vědí,
že v 8:00 snídám...

21
00:01:02,860 --> 00:01:05,360
...a v 8:20 chodím na záchod.

22
00:01:05,430 --> 00:01:09,560
Ano, jak jsme mohli
žít před Twitterem?

........