1
00:00:03,422 --> 00:00:05,662
Tak na jakou plavbu vyrážíte?

2
00:00:05,663 --> 00:00:08,547
Jmenuje se
<i>"Plavba na lodi znovuzrození".</i>

3
00:00:09,038 --> 00:00:13,870
Křesťanský čtvrtletník jí dal své
nejvyšší hodnocení. Pět trnových korun.

4
00:00:14,829 --> 00:00:17,197
Vážně si přeju,
abys jel se mnou, Sheldone.

5
00:00:17,198 --> 00:00:20,434
No, kdybych jel, mami,
byl by to nezvratný důkaz,

6
00:00:20,435 --> 00:00:23,056
že tvůj Bůh je
schopný konat zázraky.

7
00:00:23,597 --> 00:00:25,908
O hodně přicházíš.
Bude to obrovská zábava.

8
00:00:25,909 --> 00:00:29,982
Celé je to tématické.
Bude tam Jonáš a sledování velryb.

9
00:00:30,698 --> 00:00:33,156
Poslední večeře
ve formě sněz, kolik můžeš.

10
00:00:33,157 --> 00:00:36,240
A můj osobní favorit
Přestřelka s Bohem.

11
00:00:37,125 --> 00:00:39,693
Co je to Přestřelka s Bohem?
Bojím se vůbec zeptat.

12
00:00:39,694 --> 00:00:42,266
Je to pořádná švanda.

13
00:00:42,267 --> 00:00:44,943
Napíšeš si své hříchy
na hliněného holuba,

14
00:00:44,944 --> 00:00:49,619
oni ho vystřelí do vzduchu a ty ho
rozcupuješ pumpovací brokovnicí,

15
00:00:49,620 --> 00:00:52,298
plnou odpuštění našeho Pána.

16
00:00:53,088 --> 00:00:56,947
Upřímně, mami, rád bych viděl,
jak moc vaše skupina pokročila,

17
00:00:56,948 --> 00:01:02,357
když chcete vyplout na oceán, aniž byste
se báli, že spadnete z konce světa.

18
00:01:02,358 --> 00:01:07,814
Kdyby na palubě byl například Shelly,
napsal by si na holuba "Chytrá huba"

19
00:01:07,815 --> 00:01:09,901
a pak jen "Prd ho!"

20
00:01:11,087 --> 00:01:14,250
Bůh dává i odpaluje.

21
00:01:14,251 --> 00:01:20,105
Podle mého plánu na náš společný
víkend začíná zábava smaženým kuřetem.

........