1
00:00:36,082 --> 00:00:40,596
A CO DÁLE, BALTAZARE

2
00:00:40,626 --> 00:00:44,329
Režie

3
00:00:44,359 --> 00:00:48,546
Hrají

4
00:02:15,447 --> 00:02:16,857
Dej nám ho.

5
00:02:17,101 --> 00:02:19,968
- Potřebujeme ho.
- To nejde, děti.

6
00:02:33,541 --> 00:02:35,716
Baltazare, já tě křtím...

7
00:02:36,111 --> 00:02:40,653
...ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého.

8
00:02:40,948 --> 00:02:42,416
Amen.

9
00:02:49,840 --> 00:02:51,099
Marie! Marie!

10
00:03:18,425 --> 00:03:20,422
Přijmi sůl moudrosti.

11
00:04:12,383 --> 00:04:13,543
Jacquesi.

12
00:04:14,585 --> 00:04:16,109
Marie.

13
00:05:08,206 --> 00:05:09,639
Jacquesi.

14
00:05:57,424 --> 00:05:58,913
Tak zase příští rok.

15
00:06:54,312 --> 00:06:59,340
A LÉTA JDOU...

16
00:08:22,233 --> 00:08:23,564
To je on.

17
00:08:43,387 --> 00:08:46,083
NA PRODEJ

18
00:09:52,957 --> 00:09:54,948
Marie! Pojď se podívat!

19
00:10:50,014 --> 00:10:51,481
Vidíš?

20
00:10:58,456 --> 00:11:01,721
Dvě stě hektarů zorané půdy
přichystané vydat úrodu.

21
00:11:02,960 --> 00:11:07,264
To všechno jsem se já,
učitel, naučil z knih.

22
00:11:08,065 --> 00:11:10,659
Ta pole nám nepatří.

23
00:11:10,868 --> 00:11:12,563
To nevadí.
Budeme šťastní. Šťastní!

24
00:11:48,806 --> 00:11:50,797
- Takový osel je pěkná věc.
........