1
00:01:38,409 --> 00:01:40,485
Tento příběh se skutečně stal.

2
00:01:41,787 --> 00:01:45,737
Kolikrát jste už toto sdělení
na začátku filmu slyšeli?

3
00:01:45,833 --> 00:01:49,415
Občas nám tím tvůrci chtějí říct, že
žil člověk, který se jmenoval Napoleon,

4
00:01:49,503 --> 00:01:54,960
ale jakákoliv podobnost mezi tím, co
skutečně udělal a tím, co udělá ve filmu

5
00:01:55,050 --> 00:01:57,209
je čistě fantazijní.

6
00:01:58,387 --> 00:02:00,925
<i>Ale, tento příběh se skutečně stal.</i>

7
00:02:01,015 --> 00:02:05,012
Je o líbezné, možná až
bezradné mladé hospodyňce,

8
00:02:05,102 --> 00:02:09,052
která roku 1951, doma v Georgii,

9
00:02:09,148 --> 00:02:14,273
znenáhla vystrašila svého
manžela sobě nepodobným chováním.

10
00:02:14,361 --> 00:02:18,145
To není nic ojedinělého.
Všichni míváme své nálady.

11
00:02:18,240 --> 00:02:24,444
Každý skrýváme choutky chovat se
jako někdo, koho obzvláště obdivujeme.

12
00:02:24,538 --> 00:02:32,415
Moderní spisovatel říká, že: "Uvnitř každého
tlusťocha, je hubeňour snažící se vyhrabat ven."

13
00:02:33,213 --> 00:02:36,796
Takže, při doslovném a
odstrašujícím výkladu,

14
00:02:36,884 --> 00:02:39,801
uvnitř této mladé stydlivky,

15
00:02:39,887 --> 00:02:47,017
bojovaly dvě svěží, rozdílné
osobnosti o vládu nad její osobou.

16
00:02:47,102 --> 00:02:51,598
Byla v podstatě případ
tzv. "mnohočetné osobnosti."

17
00:02:51,690 --> 00:02:57,645
Případu, o kterém všichni psychiatři
četli, ale jen málokteří zažili.

18
00:02:57,738 --> 00:03:03,907
Těmi zajisté nebyli Dr. Thigpen a Dr.
Cleckley z Lékařské akademie v Georgii,

19
00:03:03,994 --> 00:03:10,744
kteří se jednoho dne setkali se ženou, jež
měla jednu osobnost navíc oproti Dr. Jekyllovi.

20
00:03:10,834 --> 00:03:16,421
Jejich zpráva o tomto případu byla doručena
Americké Asociaci Psychiatrů roku 1953

21
00:03:16,507 --> 00:03:21,382
a záhy se stala klasikou
psychiatrické literatury.

........