1
00:00:04,040 --> 00:00:08,440
Madagaskar, pravěký ostrov
unášený Indickým oceánem.

2
00:00:09,880 --> 00:00:14,120
Jeho zvířata a rostliny
se zde v izolaci trvající miliony let

3
00:00:14,199 --> 00:00:20,780
vyvinuli takovým způsobem,
že 80% z nich nenajdeme jinde na Zemi.

4
00:00:25,039 --> 00:00:31,540
A většina vysoce specializované
divočiny se nalézá zde,

5
00:00:31,679 --> 00:00:35,240
mezi horami
a pralesy na východě.

6
00:00:46,880 --> 00:00:49,680
Cesta z těctho východních strání,

7
00:00:49,759 --> 00:00:53,160
přes izolované horské vrcholky
až po tropická pobřeží

8
00:00:53,240 --> 00:00:57,920
ukazuje širokou
rozmanitost života na ostrově.

9
00:01:04,721 --> 00:01:10,921
MADAGASKAR

10
00:01:14,922 --> 00:01:18,922
Ztracené světy

11
00:01:18,959 --> 00:01:24,800
Před 160 mil. lety ležel
Madagaskar mezi Afrikou a Indií

12
00:01:24,879 --> 00:01:28,720
na superkontinentu
zvaném Gondwana.

13
00:01:30,480 --> 00:01:33,480
Jak se tato země pomalu rozpadala,

14
00:01:33,560 --> 00:01:40,520
otřesy vytvořily 1 600 km dlouhé pohoří
táhnoucí se celou výškou Madagaskaru.

15
00:01:43,120 --> 00:01:47,120
Pohoří Andringitra, které odděluje
západ ostrova od jeho východu,

16
00:01:47,200 --> 00:01:50,560
je jedním z nejvyšších míst
této skalnaté páteře ostrova.

17
00:01:54,439 --> 00:02:00,960
S výškou překračující 2 500 metrů se
z okolních plání tyčí jako ostrovy.

18
00:02:15,039 --> 00:02:22,420
Tyto granitové dómy a roviny byly po věky
tvarovány pomocí všech elementů.

19
00:02:28,039 --> 00:02:34,020
Klima na těchto izolovaných vrších
je z celého ostrova nejextrémnější.

20
00:02:35,159 --> 00:02:39,480
Přes den je tu úmorné horko,
přes noc pak krutá zima.

21
00:02:42,400 --> 00:02:46,160
Sice vypadá opuštěně,
ale život tady je.
........