1
00:00:01,184 --> 00:00:04,268
<i>Přestoupit z oranžové na modrou linku</i>

2
00:00:04,319 --> 00:00:06,086
<i>můžete na Farragut Street.</i>

3
00:00:26,073 --> 00:00:28,151
Od Bergmana, je to tak?

4
00:00:28,598 --> 00:00:30,893
Ten obchod,
kde jste koupil vaši čepici.

5
00:00:30,944 --> 00:00:31,661
Ano.

6
00:00:32,312 --> 00:00:35,181
Ne... nechal jsem tam cedulku, že ne?

7
00:00:35,215 --> 00:00:36,227
Ne.

8
00:00:37,234 --> 00:00:39,736
Chodím kolem něj každý den domů.

9
00:00:39,770 --> 00:00:41,537
Viděla jsem tu čepici ve výloze

10
00:00:41,588 --> 00:00:43,473
a vím, že ji chci koupit tátovi.

11
00:00:43,507 --> 00:00:45,675
Ale v šedé. Šedá je jeho barva.

12
00:00:45,979 --> 00:00:47,482
To je velmi pozorné.

13
00:00:49,867 --> 00:00:51,956
<i>Příští zastávka Woodley Park.</i>

14
00:00:53,233 --> 00:00:55,551
Kdy jste ho naposledy viděla?

15
00:00:56,711 --> 00:00:57,803
V neděli.

16
00:00:57,837 --> 00:01:00,731
Oba patříme
k episkopální církvi u Sv. Patricka.

17
00:01:01,841 --> 00:01:02,858
Dobře.

18
00:01:03,227 --> 00:01:04,481
To je dobře.

19
00:01:15,638 --> 00:01:17,327
<i>Woodley Park.</i>

20
00:01:18,341 --> 00:01:20,075
Rád jsem vás poznal.

21
00:01:20,544 --> 00:01:21,710
Já vás taky.

22
00:01:21,761 --> 00:01:25,729
<i>Prosím, nechte nejdříve
pasažéry vystoupit, než nastoupíte do vlaku.</i>

23
00:01:29,635 --> 00:01:31,632
Pane, zapomněl jste tady kufřík!

24
00:01:31,752 --> 00:01:33,404
Pane, zapomněl jste svůj kufřík!

25
........