1
00:00:00,024 --> 00:00:01,660
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:01,760 --> 00:00:05,594
Pokud mi nedáš číslo, tak
s tou podkovou nemůžeš odejít.

3
00:00:05,694 --> 00:00:07,113
Tvrdil jsi mi, že ses
za mě nikdy nestyděl.

4
00:00:07,438 --> 00:00:09,272
- Lhal jsem.
- Mám pro tebe tohle.

5
00:00:09,274 --> 00:00:10,373
Překvapení!

6
00:00:12,443 --> 00:00:14,310
- Rozcházíš se se mnou?
- Moc mě to mrzí, Matty.

7
00:00:14,312 --> 00:00:15,411
Moc mě to mrzí.

8
00:00:16,685 --> 00:00:19,361
Jsou to tři týdny, co jsme
se s Mattym rozešli.

9
00:00:19,363 --> 00:00:21,972
Tři týdny, co jsem brečela
až do padnutí,

10
00:00:21,974 --> 00:00:24,634
vinila se a snědla kupu zmrzky.

11
00:00:24,636 --> 00:00:26,639
Pokud by bylo truchlení
za bývalého

12
00:00:26,641 --> 00:00:28,613
půlka doby vztahu,

13
00:00:28,615 --> 00:00:31,987
tak jsem se technicky pořád
dostávala ze vztahu s Mattym.

14
00:00:31,989 --> 00:00:34,890
Ve skutečnosti jsem šla dál,

15
00:00:34,892 --> 00:00:38,128
a kupodivu jsem byla překvapená
zkusit něco nového.

16
00:00:38,130 --> 00:00:41,269
Vlastně jsem zkoušela
spoustu nových věcí.

17
00:00:41,271 --> 00:00:43,408
Možná to byl příslib
nového roku,

18
00:00:43,410 --> 00:00:45,246
nebo zbytky ducha svátků,

19
00:00:45,248 --> 00:00:47,416
ale ten přechod jsem brala
nadějně.

20
00:00:47,418 --> 00:00:50,486
Jasně, moji kamarádi museli přijmout
změnu, která se ve mně odehrála,

21
00:00:50,488 --> 00:00:53,390
a můj vztah.
Nešlo o žádné stranění,

22
00:00:53,392 --> 00:00:55,627
........