1
00:00:22,440 --> 00:00:26,743
Caesar!

2
00:00:26,744 --> 00:00:30,280
Caesar!

3
00:00:30,281 --> 00:00:35,785
Stráň sa marcových íd!

4
00:00:35,786 --> 00:00:38,788
Caesar!

5
00:00:38,789 --> 00:00:43,391
Caesar!

6
00:00:43,392 --> 00:00:50,092
Marcové idy práve prichádzajú!

7
00:01:10,093 --> 00:01:20,093
Z anglických titulkov a za výdatnej pomoci
českého prekladu knihy od Jiřího Joska

8
00:01:20,094 --> 00:01:30,094
"The Tragedy of Julius Caesar",
do slovenčiny preložil: M. M.

9
00:01:56,593 --> 00:01:59,093
VRAŽDA CAESARA

10
00:02:01,794 --> 00:02:04,094
OBČANOM RÍMA
14. február

11
00:02:04,095 --> 00:02:06,595
FESTIVAL LUPERCALIA

12
00:02:06,596 --> 00:02:09,096
V TENTO RÍMSKY SVIATOK
PRIVÍTAJME DOMA CAESARA,

13
00:02:09,097 --> 00:02:11,597
VRACAJÚCEHO SA Z GÁLIE,

14
00:02:11,598 --> 00:02:14,098
KTORÚ TAK MÚDRO
OPANOVAL.

15
00:02:14,099 --> 00:02:16,599
SENÁT

16
00:02:29,400 --> 00:02:32,902
Späť! Practe sa domov,
vy lenivé kreatúry!

17
00:02:32,903 --> 00:02:36,573
Je nejaký sviatok?
Čo tu robíte?

18
00:02:36,574 --> 00:02:40,910
Pane, dnes máme sviatok! Prišli sme
privítať Caesara a radovať sa z jeho triumfov.

19
00:02:40,911 --> 00:02:44,547
Čomu sa chcete radovať?
Akú korisť domov prináša?

20
00:02:44,548 --> 00:02:50,420
Kde v putách mu za vozom
kráčajú zajatci z dobytých území?

21
00:02:50,421 --> 00:02:58,428
Vy bloky, vy skaly!
Ste horší, než najnezmyselnejšie veci!

22
00:02:58,429 --> 00:03:02,532
Ó,
máte srdcia zo skaly,

........