1
00:00:03,215 --> 00:00:06,183
Oh môj bože!

2
00:00:06,185 --> 00:00:09,019
Oh môj bože, Jenny!
Oh môj bože.

3
00:00:09,021 --> 00:00:10,420
Áno...
Oh môj bože.

4
00:00:10,422 --> 00:00:13,023
Oh môj <i>bože.</i>

5
00:00:13,025 --> 00:00:15,259
Oh, Jenny!
Daj mi to.

6
00:00:15,261 --> 00:00:16,793
Daj mi to,
Jenny.

7
00:00:16,795 --> 00:00:18,829
Proste jej to už
daj Jenny.

8
00:00:24,869 --> 00:00:25,769
Ahoj.

9
00:00:25,771 --> 00:00:27,404
Ahoj. Tiež nemôžeš spať?

10
00:00:27,406 --> 00:00:30,474
Nie. Jenny tam s tou
babou riadne vyvádza.

11
00:00:30,476 --> 00:00:33,277
Spravil si niekedy ženu,
aby takto kričala?

12
00:00:33,279 --> 00:00:34,344
Raz.

13
00:00:34,346 --> 00:00:36,213
Zrazil som ju autom.

14
00:00:36,215 --> 00:00:37,881
Znie to, akoby
ju Jenny zrážala

15
00:00:37,883 --> 00:00:41,151
znova a znova.

16
00:00:41,153 --> 00:00:42,786
A potom ju zrazila

17
00:00:42,788 --> 00:00:45,155
a znova... a znova.

18
00:00:46,591 --> 00:00:48,525
A zrazila...

19
00:00:48,527 --> 00:00:50,360
a znova prešla.

20
00:00:50,362 --> 00:00:53,630
Narátal som osem orgazmov
a nerátam svoj.

21
00:00:53,632 --> 00:00:54,998
- Hej, je to moja neter.
- Jasné

22
00:00:55,000 --> 00:00:57,968
a z rešpektu k tebe,
počúvam len jej kamarátku.

23
........