1
00:00:27,674 --> 00:00:29,141
Dobrý večer.

2
00:00:29,209 --> 00:00:32,645
Dnešný príbeh je o súkromnom očku.

3
00:00:33,347 --> 00:00:35,474
O veľmi súkromnom očku.

4
00:00:39,586 --> 00:00:43,181
Sklenené oko je veľmi zaujímavý
predmet.

5
00:00:43,757 --> 00:00:45,156
Po prvé,

6
00:00:45,225 --> 00:00:49,457
vždy som si myslel, že sklenené
oko by bolo lepšie ako skutočné.

7
00:00:49,663 --> 00:00:51,631
Nikdy nebude podliate krvou.

8
00:00:51,865 --> 00:00:55,995
A keď je zo skla, tak bude určite
cezeň ľahšie vidieť.

9
00:00:57,304 --> 00:01:01,297
Dnešný večer, vďaka jednej z tých
milých náhod,

10
00:01:01,575 --> 00:01:04,703
bude náš príbeh o sklenenom oku.

11
00:01:05,879 --> 00:01:09,645
Volá sa,
"Sklenené oko".

12
00:01:10,484 --> 00:01:12,611
Vidíte, všetko do seba zapadá.

13
00:01:18,628 --> 00:01:24,334
SKLENENÉ OKO

14
00:01:34,908 --> 00:01:38,844
Čo ma desí je, že sesternica Julia,
nemala nikoho, komu by zanechala veci.

15
00:01:38,912 --> 00:01:40,903
Nikoho, okrem nás

16
00:01:41,648 --> 00:01:44,674
Povedala ti niekedy, aká je osamelá?

17
00:01:44,751 --> 00:01:49,313
Nikto z rodiny toho veľa nevedel o Julii.
Bolo to nemožné.

18
00:01:49,423 --> 00:01:51,618
Nikdy o sebe nerozprávala.

19
00:01:51,691 --> 00:01:53,283
Tak ja jednoducho nepochopím,

20
00:01:53,360 --> 00:01:57,262
ako to mohla proste vydržať,
žiť tu úplne sama.

21
00:01:57,597 --> 00:01:59,997
Zaujímalo by ma o čom
premýšľala.

22
00:02:00,467 --> 00:02:03,527
Myslíš, že tu niekedy stála,
pozerala sa na tieto lode

23
00:02:03,603 --> 00:02:05,594
........