1
00:00:00,200 --> 00:00:05,200
www.horrorplace.org

2
00:00:32,032 --> 00:00:36,002
PANIKA

3
00:00:36,136 --> 00:00:43,276
"Panika"

4
00:00:43,877 --> 00:00:50,517
"Samota"

5
00:00:51,518 --> 00:00:59,359
"Úzkost"

6
00:17:40,359 --> 00:17:43,662
"Je to schizofrenička s paranoidními bludy."

7
00:17:44,063 --> 00:17:46,265
"Ubohá dívka. Je to nepochopitelné."

8
00:17:46,665 --> 00:17:52,504
"Byla brutálně napadena
a tehdy ztratila své dítě."

9
00:17:52,704 --> 00:17:57,276
"Dnešní ráno utekla.
Hledala ji zdravotní sestra a tři zřízenci."

10
00:17:57,910 --> 00:18:03,849
"Zdravotní sestra si myslela,
že by ji mohla dát sedativa,

11
00:18:04,716 --> 00:18:07,352
a místo toho byla uškrcena."

12
00:20:04,303 --> 00:20:05,871
Děkuji, příteli.

13
00:20:07,573 --> 00:20:10,609
Vím, že tě to bolí stejně jako mě.

14
00:20:20,819 --> 00:20:22,454
Pojďme.

15
00:24:41,613 --> 00:24:46,551
Jsem unaven.
Měli bychom se utábořit.

16
00:24:49,254 --> 00:24:53,525
Pojedeme co nejdále, bychom mezi nás
a žlutou horečkou byla co největší vzdálenost.

17
00:24:53,925 --> 00:24:57,429
Proč? Jsme uvězněni morem.

18
00:25:00,999 --> 00:25:02,734
Nenech strach, aby tě zlomil.

19
00:25:03,502 --> 00:25:07,806
Pokud to zvládneme do Port Iguanas,
budeme v bezpečí.

20
00:25:14,679 --> 00:25:15,947
Zatracení moskyti!

21
00:26:44,369 --> 00:26:45,670
Slyšel jsi to?

22
00:26:47,138 --> 00:26:47,939
Co?

23
00:26:49,307 --> 00:26:50,542
Ten hlas.

24
00:26:50,909 --> 00:26:52,877
........