1
00:01:49,807 --> 00:01:52,196
Hovoril som vám že buď 50
alebo nič.

2
00:01:52,367 --> 00:01:54,961
Dám až 100.
- Nemám izby.

3
00:02:12,927 --> 00:02:14,201
Čo sa deje, Flapjack?

4
00:02:14,527 --> 00:02:16,085
Bojíš sa o svoju baňu?

5
00:02:16,247 --> 00:02:18,442
Iste, od tej doby čo ju vzali Bantymu.

6
00:02:18,607 --> 00:02:21,758
Nový delegát poslal dvadsať agentov,
všetci ozbrojení.

7
00:02:21,927 --> 00:02:23,121
Urobili mi to isté.

8
00:02:23,287 --> 00:02:26,085
Boli tam menovaní dvaja
chlápkovia Bennett a Clark.

9
00:02:26,287 --> 00:02:27,800
Dúfam, že právo zasiahne.

10
00:02:27,967 --> 00:02:29,320
Poznám len jeden druh práva.

11
00:02:29,487 --> 00:02:32,399
Mať oči otvorené ak nechcete,
aby vám delegát všetko vzal.

12
00:02:40,727 --> 00:02:41,921
Je tu McNamara?

13
00:02:42,087 --> 00:02:44,362
Pán McNamara? Ľutujem, ale je preč.

14
00:02:44,527 --> 00:02:48,315
Prevzal naše bane s tými
falošnými dokumentami?

15
00:02:48,527 --> 00:02:50,119
To musí byť nejaký omyl...

16
00:02:50,287 --> 00:02:52,323
V tomto prípade nie je žiadny
omyl, Monty.

17
00:02:52,567 --> 00:02:54,046
Povedzte McNamarovi, že sa vrátime.

18
00:02:56,927 --> 00:02:57,757
Čo budeme teraz robiť?

19
00:02:57,927 --> 00:02:59,883
Musíme zohnať dvadsať mužov
so zbraňami.

20
00:03:00,047 --> 00:03:01,196
Ideme do Northenu.

21
00:03:08,767 --> 00:03:10,041
Len preto, že je zo Seattlu...

22
00:03:10,207 --> 00:03:11,879
A tvrdí, že právo je na jeho strane...

23
00:03:12,047 --> 00:03:15,323
Nie je žiadny dôvod, aby si
takto vzal čo je naše.
........