1
00:00:01,110 --> 00:00:03,191
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:03,282 --> 00:00:07,651
Takže tohle je tvoje maminka,
to jsi ty a to je tvůj táta?

3
00:00:08,954 --> 00:00:10,420
Co je tohle? Jeho srdce?

4
00:00:10,422 --> 00:00:12,022
Ne, odznak.

5
00:00:12,024 --> 00:00:13,523
Co se stalo?

6
00:00:13,525 --> 00:00:14,925
Roztleskávání.

7
00:00:14,927 --> 00:00:16,792
Ano, tady doktorka Dana Marshaová.

8
00:00:16,794 --> 00:00:20,128
Ráda bych nahlásila možný případ
zneužívání u nezletilé.

9
00:00:20,130 --> 00:00:22,397
Jak moc potřebuješ ty peníze?

10
00:00:22,399 --> 00:00:24,232
Myslím, že mám řešení.

11
00:00:24,234 --> 00:00:26,936
Nehýbejte se!
Zůstaňte na místě.

12
00:00:35,811 --> 00:00:37,912
Archer Petit.
Narozený v Brooklynu. Věk 36.

13
00:00:37,914 --> 00:00:39,681
Bývalý voják.

14
00:00:39,683 --> 00:00:42,483
Potřeboval jsem ho zastavit,
tak jsem zfalšoval cestovní doklady.

15
00:00:42,485 --> 00:00:44,852
- O čem to sakra mluvíte?
- Pracuje pro mě.

16
00:00:44,854 --> 00:00:46,487
Jako důvěrný informátor.

17
00:00:46,489 --> 00:00:48,121
- Kde je Archer teď?
- Ve vězení.

18
00:00:48,123 --> 00:00:49,923
- Jak to?
- Zavřel jsem ho tam.

19
00:00:49,925 --> 00:00:51,491
Kde je Brian?

20
00:00:51,493 --> 00:00:52,859
Pokračuj, zlato.
Neví, kde jste.

21
00:00:52,861 --> 00:00:54,461
Zvládli jsme to.

22
00:00:54,463 --> 00:00:55,528
Panebože!

23
00:00:55,530 --> 00:00:56,997
Není z toho cesta ven.
........