1
00:00:24,500 --> 00:00:27,500
<b>HRA NA VRAŽDU</b>

2
00:00:30,000 --> 00:00:33,000
Preklad: Shortyna

3
00:00:47,740 --> 00:00:51,240
Vitajte, Sir George, Lady Stubbsová.

4
00:00:56,700 --> 00:01:00,500
- Dobrý večer, Sir George.
- Dobrý večer.

5
00:01:00,520 --> 00:01:02,480
Som tak vďačná, že ste konečne tu.

6
00:01:02,500 --> 00:01:03,560
Mizerná noc.

7
00:01:03,580 --> 00:01:06,500
Hattie by mala ísť rovno do postele,
inak sa nachladí.

8
00:01:06,520 --> 00:01:07,720
Poď, drahá.

9
00:01:37,500 --> 00:01:40,000
O ROK NESKÔR

10
00:01:51,660 --> 00:01:53,740
<i>Príďte ihneď, Nasse House, Devon.</i>

11
00:01:54,640 --> 00:01:56,640
<i>Potrebujem pomoc. Súrne.</i>

12
00:01:56,660 --> 00:01:58,660
<i>Ariadne Oliverová.</i>

13
00:02:01,660 --> 00:02:03,640
Už ste tu boli, pane?

14
00:02:03,660 --> 00:02:06,600
- <i>Non</i>. - Pôjdem vyhliadkovou
cestou pozdĺž rieky, áno?

15
00:02:06,620 --> 00:02:08,620
<i>Non, merci.</i>

16
00:02:18,540 --> 00:02:19,720
Dobré popoludnie, dámy.

17
00:02:20,600 --> 00:02:23,740
Nevadí vám to, že nie, pane?
Cudzinky, vidíte. Nevedia čítať mapu.

18
00:02:24,680 --> 00:02:26,680
<i>- Buongiorno.
- Mademoiselle.</i>

19
00:02:38,740 --> 00:02:41,620
Ďakujem. Byť veľmi láskavý.

20
00:02:41,640 --> 00:02:43,720
- <i>Grazie</i>.
- Ešte sú to míle do ubytovne.

21
00:02:44,700 --> 00:02:46,680
Ona nehovoriť po anglicky.

22
00:02:46,700 --> 00:02:50,540
Stretnúť sme sa dnes ráno prvýkrát
na nástupišti v Exeteri.

23
00:02:50,560 --> 00:02:54,600
A teraz sme veľké priateľky.
Objavovať spolu Devon.

........