1
00:00:01,648 --> 00:00:03,828
Videli ste v Once Upon a Time...

2
00:00:03,859 --> 00:00:06,218
- Nájdi svoj hnev.
- Cítiš to?

3
00:00:06,258 --> 00:00:07,317
- Čo?
- Dym.

4
00:00:07,349 --> 00:00:10,385
Nemôžem opustiť Krajinu - Nekrajinu.
Keby to spravím, zomriem.

5
00:00:10,419 --> 00:00:13,588
Možno ho nemusíme zabiť.
Možno nájdeme iný spôsob.

6
00:00:13,622 --> 00:00:14,743
Niečo ma napadá.

7
00:00:14,756 --> 00:00:15,923
Prečo by som ti pomáhala?

8
00:00:15,958 --> 00:00:18,359
Tam, kde ťa posielam, sa medzi
obyvateľmi nachádza

9
00:00:18,394 --> 00:00:20,027
tvoj princ Eric.

10
00:00:20,062 --> 00:00:22,362
Máš milé dievča, ktoré
ťa čaká v Storybrookeu.

11
00:00:22,397 --> 00:00:23,564
Belle, je tak?

12
00:00:26,940 --> 00:00:28,227
Musíš tu zostať.

13
00:00:28,261 --> 00:00:29,528
Nie. Prečo?

14
00:00:29,562 --> 00:00:30,763
Chcem pomôcť.

15
00:00:30,797 --> 00:00:32,331
Greg a Tamara
nepracovali sami.

16
00:00:32,365 --> 00:00:33,933
Prídu ďaľší.

17
00:00:35,001 --> 00:00:37,268
Je to maskovacie kúzlo.

18
00:00:37,302 --> 00:00:38,436
Bude to chrániť mesto

19
00:00:38,470 --> 00:00:41,106
takže bude nemožné, aby ho
niekto našiel.

20
00:00:41,140 --> 00:00:43,975
Tak potom, ako nájdeš
cestu späť domov?

21
00:00:50,782 --> 00:00:52,616
Ty sa nevrátiš, však?

22
00:00:52,651 --> 00:00:54,284
To proroctvo.

23
00:00:54,318 --> 00:00:56,687
Chlapec je mojou skazou.
........