1
00:00:01,400 --> 00:00:03,434
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:03,489 --> 00:00:05,262
Nemusím vidět vaši nabídku.

3
00:00:05,323 --> 00:00:06,890
Můj podíl není na prodej.

4
00:00:06,925 --> 00:00:08,491
Za žádnou cenu.

5
00:00:08,526 --> 00:00:10,793
Pan Grayson mi nabídl místo ve firmě.

6
00:00:10,827 --> 00:00:13,629
Chci, abys mi řekl vše,
co víš o lordu Laurentovi.

7
00:00:13,664 --> 00:00:17,449
Vše, co potřebujete vědět,
najdete od 22:00 ve Swinburne Club.

8
00:00:19,370 --> 00:00:20,403
Co chcete?

9
00:00:20,438 --> 00:00:23,605
Předpokládám, že nemáš
námitky proti povolání jasnovidců.

10
00:00:23,639 --> 00:00:26,141
V Londýně je upír.

11
00:00:26,176 --> 00:00:29,144
Musíte ho neprodleně najít.

12
00:00:29,179 --> 00:00:33,613
Zjistil to,
a pak použil jakási protiopatření.

13
00:00:33,649 --> 00:00:36,785
Najdu ho a zničím.

14
00:00:36,819 --> 00:00:39,454
Proč zapojovat Harkera,
aby tu ženu přivedl pod váš vliv?

15
00:00:39,488 --> 00:00:42,123
Můžete se jí prostě zmocnit.

16
00:00:42,157 --> 00:00:46,109
Proměnit ji v to, co jsem já...
to by byla ohavnost.

17
00:02:01,098 --> 00:02:06,579
Tak jest psáno,
a tak nechť se stane.

18
00:02:45,708 --> 00:02:47,975
Ilono.

19
00:02:55,484 --> 00:02:57,685
Ilono.

20
00:03:18,505 --> 00:03:20,972
Kde to jsem?
Proč nejsem mrtvý?

21
00:03:21,006 --> 00:03:23,675
To je cena za tvou neposlušnost.

22
00:03:23,710 --> 00:03:29,414
Božskou silou, již jsi odmítal,
stvořil Řád Draka příšeru.

23
00:03:29,449 --> 00:03:36,520
Byl jsi souzen,
........