2
00:00:02,984 --> 00:00:05,686
Good morning, USA!

3
00:00:05,720 --> 00:00:09,590
I got a feeling that it's
gonna be a wonderful day

4
00:00:09,624 --> 00:00:12,559
The sun in the sky
has a smile on his face

5
00:00:12,594 --> 00:00:16,997
And he's shining a salute
to the American race

6
00:00:18,900 --> 00:00:22,269
Oh, boy, it's swell to say

7
00:00:22,303 --> 00:00:24,271
Good...
Good morning, USA

8
00:00:24,305 --> 00:00:25,806
Aah!

9
00:00:27,108 --> 00:00:32,360
<font color="#ec14bd">přeložil cl3rick</font>

10
00:00:32,480 --> 00:00:34,348
<i>Ředkvičky vypadají dobře.</i>

11
00:00:34,382 --> 00:00:38,585
Jahody mají semínka
na povrchu. To je super.

12
00:00:38,620 --> 00:00:40,787
Cukina je náležitě falická,

13
00:00:40,822 --> 00:00:43,323
což je drobný náznak
neadekvátnosti.

14
00:00:43,358 --> 00:00:45,993
Co to...! Ta rajčata
jsou od hlíny!

15
00:00:46,027 --> 00:00:48,195
Může dojít
k půdní hnilobě!

16
00:00:48,229 --> 00:00:49,696
Zdají se mi v pohodě.

17
00:00:49,731 --> 00:00:52,266
Až nastane "v pohodě" den,
který bude dostatečný pro tento zahradnický klub,

18
00:00:52,300 --> 00:00:54,668
bude den, kdy rezignuju
na pozici prezidenta!

19
00:00:54,702 --> 00:00:56,303
Jsme spolu-prezidenti, Steve.

20
00:00:56,337 --> 00:00:58,138
Tak se tak začni chovat!

21
00:00:58,172 --> 00:01:00,107
To jsou ale hezká rajčata.

22
00:01:00,141 --> 00:01:02,542
Ne, mami, to nejsou.

23
00:01:02,577 --> 00:01:04,544
Co tady děláš?

24
00:01:04,579 --> 00:01:07,414
........