1
00:00:39,560 --> 00:00:41,560
Dobrý Bože.

2
00:00:50,440 --> 00:00:54,580
Každé ráno přichází později,
ten chlapec, že, Marino?

3
00:00:54,600 --> 00:00:56,600
Hanebné.

4
00:01:05,400 --> 00:01:08,540
Je to poslední z nich, pane?
Rád bych...

5
00:01:08,560 --> 00:01:11,480
Ne. Chtěl bych je napsat sám.

6
00:01:13,520 --> 00:01:15,520
Jen tak se to zdá správné.

7
00:01:16,600 --> 00:01:20,560
Staří přátelé, chápete, Georgi?
Staří přátelé.

8
00:01:37,480 --> 00:01:40,540
Zvláštní vydání! Zvláštní vydání!
Přečtěte si o tom vše!

9
00:01:40,560 --> 00:01:42,560
Svět na pokraji!
KDE UDEŘÍ VELKÁ ČTVERKA PŘÍŠTĚ?

10
00:02:28,600 --> 00:02:30,620
Tak tedy...

11
00:02:30,640 --> 00:02:33,420
Kapitáne Hastingsi?

12
00:02:33,440 --> 00:02:37,500
- Pár slov?
- Opravdu? Já?

13
00:02:39,520 --> 00:02:42,400
Já opravdu...

14
00:02:43,440 --> 00:02:47,440
nevím, co říct, že?
Bože.

15
00:02:49,460 --> 00:02:50,520
Moji přátelé.

16
00:02:56,480 --> 00:02:58,420
Já vím.

17
00:02:58,440 --> 00:03:00,640
Na mého pána.

18
00:03:01,400 --> 00:03:03,400
Na nejlepšího z pánů.

19
00:03:05,420 --> 00:03:07,620
Na našeho drahého přítele.

20
00:03:07,640 --> 00:03:10,420
Na <i>monsieur</i> Hercula Poirota.

21
00:03:11,500 --> 00:03:12,640
Budiž mu země lehká.

22
00:03:47,700 --> 00:03:51,700
<u>POIROT</u>
S13E02 VELKÁ ČTYŘKA

23
00:03:51,800 --> 00:03:54,000
Překlad: Alis

........