1
00:00:00,680 --> 00:00:31,520
Subtitles by MemoryOnSmell UKsubtitles.ru
Český překlad: moak_alden prekladani.com

2
00:00:32,920 --> 00:00:34,800
Same, jdeš se v sobotu
večer ven bavit?

3
00:00:34,840 --> 00:00:37,480
- Nechodím snad každou sobotu?
- Budeš tančit?

4
00:00:37,480 --> 00:00:39,360
Nechodím snad vždycky tančit?

5
00:00:39,360 --> 00:00:41,240
No,
jestli se tomu dá říkat tanec.

6
00:00:41,240 --> 00:00:43,440
Posledně, když jsem tě
viděla na parketě,

7
00:00:43,440 --> 00:00:46,160
to vypadalo,
jak kdyby se tři žáby praly.

8
00:00:46,160 --> 00:00:49,120
Jsem skvělý tanečník.

9
00:00:49,360 --> 00:00:51,160
Možná jsem se tenkrát
jen víc napil.

10
00:00:51,160 --> 00:00:53,520
Jistě.

11
00:00:53,520 --> 00:00:56,960
Ukážu vám jak tancuju
a Denise bude soudce.

12
00:00:56,960 --> 00:01:00,040
No tak ukaž.
Už se nemůžu dočkat.

13
00:01:00,040 --> 00:01:02,640
O-o-o-oh...

14
00:01:02,640 --> 00:01:06,000
Ne, ne to nejde!
Nemůžu tančit bez hudby.

15
00:01:15,960 --> 00:01:17,920
Kdyby tak je mládež tušila...

16
00:01:20,120 --> 00:01:22,600
že nic netrvá věčně.

17
00:01:42,680 --> 00:01:46,120
A můj verdikt:
Sam je skvělý tanečník.

18
00:01:47,840 --> 00:01:52,360
Tentokrát to bylo lepší, to přiznávám,
byly to jen dvě peroucí se žáby.

19
00:01:54,680 --> 00:01:56,480
Mám Sama ráda.

20
00:01:56,480 --> 00:02:00,440
Víš, říkám že je mizera a ubožák,
protože chci aby měl taky rád.

21
00:02:00,440 --> 00:02:02,400
Ale on tě má rád, Pauline.

22
00:02:02,400 --> 00:02:04,960
Je fakt dobrý tanečník.
........