1
00:00:02,377 --> 00:00:04,546
- Od chvíle, kdy jsme se potkali...
- <i>Jsme věděli, že naše životy</i>

2
00:00:04,671 --> 00:00:07,049
- <i>už nikdy nebudou stejné.</i>
- Zachránil mi život.

3
00:00:07,049 --> 00:00:10,260
- <i>A ona zachránila ten můj.</i>
- <i>Jsme si souzeni.</i>

4
00:00:10,260 --> 00:00:12,930
<i>Ale víme, že to nebude snadné.</i>

5
00:00:12,930 --> 00:00:15,474
<i>Přestože máme</i>
<i>spoustu důvodů spolu nebýt...</i>

6
00:00:15,891 --> 00:00:17,434
<i>Budeme riskovat všechno,</i>
<i>abychom byli spolu.</i>

7
00:00:17,684 --> 00:00:19,728
Tolik tě miluju.

8
00:00:21,813 --> 00:00:25,943
- Začínám si myslet, že něco skrýváte.
- Začínám si myslet to samé.

9
00:00:25,943 --> 00:00:30,030
Dostal jsem se do kontaktu s lidmi,
co tu věc jednou pro vždy zničí.

10
00:00:30,030 --> 00:00:31,240
Muirfield?

11
00:00:31,240 --> 00:00:35,077
Byl to experiment, Vincent byl voják.
Nikdo o tom nesmí vědět.

12
00:00:36,078 --> 00:00:37,454
Pamatuješ si na tu ženu,
o které jsem ti říkal?

13
00:00:37,454 --> 00:00:38,539
Catherine.

14
00:00:38,539 --> 00:00:39,748
Líbí se ti.

15
00:00:54,513 --> 00:00:56,723
Tady máte, pane.

16
00:01:09,444 --> 00:01:10,445
To bylo rychlé.

17
00:01:10,445 --> 00:01:13,031
Říkal jste, že je to naléhavé.
Tak jsem tady.

18
00:01:13,031 --> 00:01:14,867
Taky je.

19
00:01:14,867 --> 00:01:18,495
A je ta naléhavá informace
důvod, že odpoledne cucáš kořalku?

20
00:01:18,495 --> 00:01:20,247
Kořalku?

21
00:01:20,247 --> 00:01:24,668
Tohle je Lochlynn 18. A důvod,
proč piju, není tvoje starost.

22
00:01:24,668 --> 00:01:27,629
Našel jsem to vaše stvoření.

........