1
00:00:02,252 --> 00:00:06,548
<i>Chester's Mill je místo
jako každé jiné. Alespoň bývalo...</i>

2
00:00:06,673 --> 00:00:11,178
<i>Dokud nás od zbytku světa
neodřízla záhadná kupole.</i>

3
00:00:14,640 --> 00:00:20,187
<i>- Neviditelná, nezničitelná,
není z ní úniku.</i> - Jsme v pasti.

4
00:00:20,896 --> 00:00:23,273
<i>Nevíme, odkud se vzala,
ani proč tu vůbec je,</i>

5
00:00:23,273 --> 00:00:25,484
<i>ale teď když jsme všichni
společně uvěznění pod kupolí,</i>

6
00:00:25,609 --> 00:00:27,528
<i>žádné z našich tajemství
není v bezpečí.</i>

7
00:00:27,569 --> 00:00:31,406
Dale Barbara je obviněn
z pokusu o vraždu Julie Shumwayové

8
00:00:31,448 --> 00:00:34,868
a z vražd Maxine
a Agathy Seagraveových.

9
00:00:34,993 --> 00:00:38,705
Nezměním naše město v policejní stát
jen proto, že jsi to řekl.

10
00:00:38,789 --> 00:00:40,749
Já ne, Lindo.
To občané.

11
00:00:40,832 --> 00:00:42,918
<i>Pane, hlavním radním
je tam James Rennie.</i>

12
00:00:42,960 --> 00:00:47,214
<i>Jeden z dronů natočil právě Rennieho,
jak na mostě vraždí místního reverenda.</i>

13
00:00:47,214 --> 00:00:51,593
- Ta kupole nesmí zmizet. Ještě ne.
- Jsi zvrácený bastard.

14
00:00:51,635 --> 00:00:54,388
Všichni se budou smát, až umřeš.

15
00:00:54,888 --> 00:00:57,307
- Proč to jen udělal?
- Tohle Barbiemu neprojde.

16
00:00:57,516 --> 00:01:02,020
- Ohledně obvinění proti vám vzneseným,
jaké je vaše vyjádření? - Nevinen.

17
00:01:03,981 --> 00:01:06,567
- Růžové hvězdy.
- Ale co to znamená?

18
00:01:06,608 --> 00:01:09,736
Vejce. Podle nás
napájí tu velkou kupoli.

19
00:01:09,778 --> 00:01:12,990
- Věříš svému tátovi? - Samozřejmě.
- Vždycky tomu tak nebývalo.

20
00:01:13,031 --> 00:01:16,451
Všichni jsme u velké kupole
měli stejnou vizi, Juniore.

21
........