1
00:00:32,080 --> 00:00:33,960
Jsme pohodlně usazení?

2
00:00:34,000 --> 00:00:35,760
Tak já začnu.

3
00:00:37,400 --> 00:00:40,040
- Umřel.
- Kdo?

4
00:00:40,040 --> 00:00:42,880
Nejstarší muž v Británii.
Teď jsem to já.

5
00:00:42,880 --> 00:00:44,680
Jsem poslední,
kdo zažil královnu Viktorii.

6
00:00:46,680 --> 00:00:48,840
Bojíte se, co?

7
00:00:48,840 --> 00:00:52,000
Máte strach, že umřu,
než ten film dokončíte.

8
00:00:55,080 --> 00:00:56,920
Tak to není, že?

9
00:00:57,960 --> 00:00:59,200
Ve skutečnosti jste to vy,

10
00:00:59,200 --> 00:01:01,800
kdo má strach, že zemře,
než to dokončíme.

11
00:01:02,920 --> 00:01:05,520
Mohl bych vám vyprávět
o bitvě u Waterloo -

12
00:01:05,520 --> 00:01:09,560
to, co mi o ní řekla dcera
muže, který tam byl.

13
00:01:09,560 --> 00:01:13,000
Mohl bych vám vyprávět
o generální stávce z dvacátého šestého,

14
00:01:13,000 --> 00:01:16,200
o dni, kdy přijel Winston Churchill,

15
00:01:16,200 --> 00:01:18,400
o zmrzlině, kterou jsme vyráběli,

16
00:01:18,520 --> 00:01:20,720
a o tom, co se přihodilo mému učiteli...

17
00:01:44,440 --> 00:01:46,440
Děkuji mockrát.

18
00:01:46,440 --> 00:01:48,680
Něco pro pana Eyrea?

19
00:02:11,680 --> 00:02:15,560
Konečně.

20
00:02:23,800 --> 00:02:26,520
Vilda, Vilda, Jindra, Štěpka,

21
00:02:26,520 --> 00:02:29,640
Jindra, Ríša, Jenda, Jindra tři,

22
00:02:29,640 --> 00:02:31,440
Eduard jedna, dvě...

23
00:02:31,440 --> 00:02:33,040
tři.

........