1
00:01:17,536 --> 00:01:21,540
...mám tu čest, považovat šéfreportéra
Davida Whiteheada, za svého spolupracovníka.

2
00:01:21,582 --> 00:01:24,543
David je osobně spjat
se Southcliffe.

3
00:01:24,543 --> 00:01:26,253
Narodil se tam a vyrostl.

4
00:01:26,253 --> 00:01:28,547
Je to místo, které se ho
hluboce dotýká,

5
00:01:28,547 --> 00:01:32,551
a zná spoustu osob, bezprostředně
svázaných s poslední tragickou událostí.

6
00:01:32,885 --> 00:01:35,804
Spojíme se s ním živě, v centru města,

7
00:01:35,804 --> 00:01:39,224
abychom uslyšeli jeho unikátní názor
na celou věc.

8
00:01:39,224 --> 00:01:41,226
Pocházím odtud.

9
00:01:41,226 --> 00:01:45,189
Z malého ospalého anglického městečka.

10
00:01:45,314 --> 00:01:49,318
V městečku, jako tomto,
se nepáchají masové vraždy.

11
00:01:49,776 --> 00:01:53,197
Je to uzavřená,
právo dodržující komunita.

12
00:01:53,197 --> 00:01:56,491
Jednoduché duše...

13
00:01:56,491 --> 00:01:59,036
dobří lidé...

14
00:01:59,036 --> 00:02:00,954
anglosaská Anglie.

15
00:02:00,954 --> 00:02:04,958
Tak to říkají ve vaší televizi.

16
00:02:07,002 --> 00:02:10,923
Myslíte, že jste takoví?

17
00:02:10,923 --> 00:02:13,133
Ne, nevzpomínám si na to.

18
00:02:13,133 --> 00:02:14,801
Ani teď, to kolem sebe nevidím.

19
00:03:48,061 --> 00:03:49,771
Co v ní máš?

20
00:03:49,771 --> 00:03:52,858
Poklad.

21
00:03:52,858 --> 00:03:54,234
Můžu se podívat

22
00:04:13,045 --> 00:04:15,964
Vrať mi ji.

23
00:04:15,964 --> 00:04:17,299
Ano.

24
........