1
00:01:09,469 --> 00:01:11,847
<i>Nejprve jsem tomu taky nevěřil.</i>

2
00:01:12,038 --> 00:01:14,541
<i>ale Olympští bohové existují.</i>

3
00:01:14,741 --> 00:01:18,052
<i>a někdy mají s lidmi děti,
kterým se říká...</i>

4
00:01:18,244 --> 00:01:20,053
<i>polobozi</i>

5
00:01:20,246 --> 00:01:21,623
<i>Já jsem jeden z nich.</i>

6
00:01:21,815 --> 00:01:25,854
<i>Jsem Percy Jackson.
Syn Poseidóna, boha moře.</i>

7
00:01:34,327 --> 00:01:39,675
<i>Před sedmi lety, čtyři z těchto dětí
mířili do tábora dvojí krve...</i>

8
00:01:39,866 --> 00:01:43,404
<i>což je pro polobohy
jediné bezpečné místo na zemi</i>

9
00:01:44,370 --> 00:01:46,179
<i>ale dorazili tam jen tři z nich</i>

10
00:01:53,546 --> 00:01:55,048
už tam skoro jsme!

11
00:01:59,119 --> 00:02:00,325
Pozor!

12
00:02:02,722 --> 00:02:04,429
Grovere! Luku, pomoz mu!

13
00:02:04,624 --> 00:02:05,694
Grovere, jsi v pořádku?

14
00:02:05,792 --> 00:02:07,863
Moje noha. Zasekla se.

15
00:02:12,398 --> 00:02:13,809
Pojď. Mám tě.

16
00:02:13,900 --> 00:02:15,470
Jděte sami. Já je zdržím.

17
00:02:15,568 --> 00:02:18,674
Ne, Thalio. Zabijou tě.

18
00:02:25,445 --> 00:02:27,686
Běž, Luku. Doženu vás.

19
00:02:29,048 --> 00:02:30,686
Tady jsem!

20
00:02:31,784 --> 00:02:33,263
Annabeth, pojď!

21
00:02:35,889 --> 00:02:36,959
Stůjte.

22
00:02:45,932 --> 00:02:47,240
Thalio, pojď!

23
00:02:50,436 --> 00:02:53,280
No! Thalio!

24
00:02:57,510 --> 00:03:02,687
<i>Jmenovala se Thalia,
a položila za své tři přátele život.</i>
........