1
00:00:00,945 --> 00:00:02,945
<i>Vážení smrtelníci,</i>

2
00:00:06,142 --> 00:00:08,842
<i>Nikdy mě nechytili
a nikdy mě nechytí.</i>

3
00:00:10,013 --> 00:00:13,813
<i>Nikdy mě neviděli,
protože jsem neviditelný.</i>

4
00:00:14,207 --> 00:00:17,507
<i>Stejně jako vzduch,
který obklopuje zemi.</i>

5
00:00:27,120 --> 00:00:29,620
<i>Nejsem lidská bytost, jsem duch</i>

6
00:00:30,623 --> 00:00:33,023
<i>a padlý démon z pekel horoucích.</i>

7
00:00:41,067 --> 00:00:44,967
<i>Jsem ten, komu vy
v New Orleans říkáte Sekerník.</i>

8
00:00:53,283 --> 00:00:58,183
<i>Ve správný čas přijdu
znovu a vyžádám si další oběti.</i>

9
00:00:59,290 --> 00:01:03,090
<i>Jen já vím, které to budou.</i>

10
00:01:03,327 --> 00:01:07,827
<i>Nezanechám žádnou stopu,
krom své zkrvavené sekery.</i>

11
00:01:09,333 --> 00:01:13,233
<i>Nepochybně o mně smýšlíte
jako o tom nejhorším vrahovi.</i>

12
00:01:14,372 --> 00:01:16,372
<i>To také jsem.</i>

13
00:01:20,044 --> 00:01:21,544
Charlesi?

14
00:01:21,945 --> 00:01:24,945
<i>Ale mohl bych být
i horší, kdybych chtěl.</i>

15
00:01:25,817 --> 00:01:29,217
<i>Mohl bych zabít tisíce
vašich vážených občanů,</i>

16
00:01:29,253 --> 00:01:32,153
<i>protože mám blízký
vztah s Andělem Smrti.</i>

17
00:01:34,225 --> 00:01:38,025
<i>Teď, přesněji ve
12:15 pozemského času,</i>

18
00:01:38,040 --> 00:01:42,340
"během příští úterní noci,
budu projíždět přes New Orleans.

19
00:01:43,134 --> 00:01:46,934
Ve své nekonečné milosti mám
pro vaše občany návrh.

20
00:01:47,305 --> 00:01:50,805
Jde o to, že mám velmi rád jazz

21
00:01:50,875 --> 00:01:56,275
a přísahám při všech ďáblech
pekelných, že ušetřím každého,

22
00:01:56,314 --> 00:02:00,714
........