1
00:00:36,078 --> 00:00:40,541
VOZKA SMRTI

2
00:00:40,749 --> 00:00:46,255
Příběh v živých obrazech
pod vedením Victora Sjöströma

3
00:00:46,380 --> 00:00:50,217
Za kamerou: J. Julius

4
00:01:43,770 --> 00:01:48,984
Nebohá sestra z Armády spásy
leží na smrtelné posteli.

5
00:02:04,541 --> 00:02:08,003
Nakazila se tuberkulózou

6
00:02:08,128 --> 00:02:12,257
a déle než rok jí vzdorovat nedokázala.

7
00:02:19,223 --> 00:02:24,645
Když se vzdala vší naděje,
uchýlila se ke své matce.

8
00:02:30,734 --> 00:02:34,780
U nohou postele stála
další sestra Armády spásy,

9
00:02:34,988 --> 00:02:37,908
která byla nemocné v práci družkou.

10
00:03:03,642 --> 00:03:08,063
"Sestro Edith, teď nemysli
na všechny ty nešťastné.

11
00:03:08,188 --> 00:03:10,983
Udělala jsi pro ně dost."

12
00:03:39,011 --> 00:03:41,930
"Pošlete pro Davida Holma!"

13
00:04:13,378 --> 00:04:19,468
"Prosím, ne! Byla vaše,
dokud měla jiskru života."

14
00:04:19,593 --> 00:04:23,764
"Nechte mi ji, když má zemřít."

15
00:04:40,989 --> 00:04:47,329
"Proč mi nevyhovíš, sestro Marie?
Dojdi pro Davida Holma!"

16
00:05:03,554 --> 00:05:06,473
"Hned ho přivedu."

17
00:05:29,079 --> 00:05:35,502
"To nemyslíte vážně,
přivést Davida Holma k umírající!"

18
00:08:36,350 --> 00:08:41,939
"Nenašla jsem ho,
ale Gustavsson ho hledá.

19
00:08:42,064 --> 00:08:46,401
Určitě ho přivede,
jakmile to bude jen trochu možné."

20
00:10:27,377 --> 00:10:30,422
"Ubohá paní Holmová!"

21
00:11:03,247 --> 00:11:05,624
"Doprovodím ji domů."

22
00:11:05,791 --> 00:11:11,839
"Stejně by nebylo dobré,
aby ji tady její muž potkal."

23
........