1
00:01:13,160 --> 00:01:14,600
Řeknou vám, abyste nepanikařili.

2
00:01:16,760 --> 00:01:19,000
Řeknou vám,
abyste zachovali klid.

3
00:01:19,000 --> 00:01:21,080
Abyste se nebránili.

4
00:01:21,120 --> 00:01:23,800
Nebojovali s nimi.

5
00:01:23,840 --> 00:01:29,000
Nemáte na ně mluvit.
Pouze odpovídat na jejich otázky.

6
00:01:31,080 --> 00:01:32,680
Dělejte, co vám řeknou...

7
00:01:33,880 --> 00:01:37,240
a dožijete se dalšího dne.

8
00:01:51,720 --> 00:01:52,920
Všechno v pořádku, šéfe?

9
00:01:53,960 --> 00:01:55,400
Všechno v pořádku, Tome.

10
00:02:19,640 --> 00:02:22,200
Ve chvíli, kdy tu práci vezmete,
vás varují, že se to může stát.

11
00:02:25,480 --> 00:02:27,080
Upozorní vás na všechna nebezpečí...

12
00:02:38,760 --> 00:02:42,120
a určí vaše slabá místa.

13
00:02:58,040 --> 00:02:59,880
Připraví vás.

14
00:02:59,920 --> 00:03:02,040
Řeknou vám všechno,
kromě toho...

15
00:03:02,080 --> 00:03:03,560
kdy se to stane.

16
00:05:09,880 --> 00:05:12,200
Běž!

17
00:05:12,200 --> 00:05:13,400
Dobrý!

18
00:05:13,440 --> 00:05:15,320
Hni se!

19
00:05:16,600 --> 00:05:19,160
Dělej. Ruce nad hlavu!

20
00:05:19,160 --> 00:05:20,680
Přidej!

21
00:05:20,720 --> 00:05:23,000
Rychle!

22
00:05:26,920 --> 00:05:28,280
Hni sebou!

23
00:05:31,640 --> 00:05:33,400
Otevři to!

24
00:05:41,240 --> 00:05:43,880
Čtyři čísla, hrdino.
Chci je slyšet.
........