1
00:00:04,027 --> 00:00:07,657
<i>Od doby, co byla Mary,
královna skotská dítě,</i>

2
00:00:08,344 --> 00:00:11,580
<i>chtěli Angličané
její zemi a korunu.</i>

3
00:00:13,346 --> 00:00:16,498
<i>Byla poslána do Francie,
aby si vzala jejího budoucího krále,</i>

4
00:00:16,618 --> 00:00:18,763
<i>aby zachránila sebe i svůj lid.</i>

5
00:00:19,166 --> 00:00:21,356
<i>To pouto ji má chránit,</i>

6
00:00:21,476 --> 00:00:24,294
<i>ale jsou tu síly,
které působí proti ní,</i>

7
00:00:24,414 --> 00:00:27,797
<i>temné síly, síly srdce.</i>

8
00:00:28,331 --> 00:00:30,295
<i>Nechť dlouho vládne.</i>

9
00:00:31,825 --> 00:00:35,281
<i>V předchozích dílech Reign:</i>
- Řekni, že se tvé vize změnily.

10
00:00:35,401 --> 00:00:40,710
Jsou zlověstnější. Maryina přítomnost
vás připraví o vašeho prvorozeného.

11
00:00:40,830 --> 00:00:44,768
Víš, co říká mé srdce teď? Že mám
zapomenout na politiku a být s tebou.

12
00:00:44,888 --> 00:00:48,017
Jsi skutečná královna. Královna,
pro kterou by každý král zabíjel.

13
00:00:48,137 --> 00:00:51,125
- Jsi sluha. Mezi námi se nesmí
nic stát. - Ale stalo se.

14
00:00:51,245 --> 00:00:54,046
- Jazyk, kterým jsi mluvil.
- O nic nejde. Jen starý dialekt.

15
00:00:54,166 --> 00:00:57,360
- Pohanský nebo druidský. - Je to
nesmysl, ale tuláci v lese tomu věří.

16
00:00:57,480 --> 00:00:59,461
Tuláci? Ti to byli? A Colin?

17
00:00:59,581 --> 00:01:03,131
Použili ho jako oběť. Teď víš,
proč ty lesy nejsou bezpečné.

18
00:01:15,019 --> 00:01:16,177
Stát! Stát!

19
00:01:20,946 --> 00:01:23,502
Co to děláš?
Skoro ses nechal zabít.

20
00:01:24,028 --> 00:01:27,855
Díky dešťům se vylila řeka.
Celá cesta vepředu je zaplavená.

21
00:01:28,293 --> 00:01:30,926
Vážně?
Vede k hradu i jiná cesta?

22
........