1
00:00:02,030 --> 00:00:04,532
<i>Sledují vás.</i>

2
00:00:04,534 --> 00:00:06,651
<i>Vláda vlastní tajný systém.</i>

3
00:00:06,653 --> 00:00:10,204
<i>Stroj, který vás sleduje
každou hodinu a každý den.</i>

4
00:00:10,206 --> 00:00:13,541
<i>Sestrojil jsem ho,
aby předvídal teroristické útoky.</i>

5
00:00:13,543 --> 00:00:15,376
<i>Ale vidí vše.</i>

6
00:00:15,378 --> 00:00:18,879
<i>Násilné zločiny,
které se stávají obyčejným lidem.</i>

7
00:00:18,881 --> 00:00:21,215
<i>Vláda považovala
tyhle lidi za nepodstatné.</i>

8
00:00:21,217 --> 00:00:23,718
<i>My ne.</i>

9
00:00:23,720 --> 00:00:28,673
<i>Kvůli zájmu vyšších míst
pracujeme v utajení.</i>

10
00:00:28,675 --> 00:00:30,391
<i>Nikdy nás nenajdete.</i>

11
00:00:30,393 --> 00:00:35,732
<i>Ať už jste oběť nebo pachatel,
když se objeví vaše číslo, najdeme si vás.</i>

12
00:00:35,832 --> 00:00:37,032
Person of Interest
3x06 - Mors Praematura

13
00:00:37,034 --> 00:00:39,462
Překlad: Jacquesssan a Miki226
Korekce: Miki226
www.neXtWeek.cz

14
00:00:49,095 --> 00:00:51,130
Chyběla jsem ti?

15
00:00:52,433 --> 00:00:55,568
<i>Užijeme si strašně moc zábavy.</i>

16
00:00:58,605 --> 00:01:01,073
<i>Šmejdí kolem, už ví příliš.</i>

17
00:01:01,075 --> 00:01:02,841
<i>Měli bychom ho umlčet?</i>

18
00:01:02,843 --> 00:01:04,977
<i>Nemůžeme ho nechat ohrozit operaci.</i>

19
00:01:04,979 --> 00:01:06,951
<i>Nech o tom hlasovat.</i>

20
00:01:07,861 --> 00:01:13,245
<i>ANO 62% - NE 38%</i>

21
00:01:18,692 --> 00:01:21,760
Jsem uvnitř, Finchi.
Řeknete mi, kde to jsem?

22
00:01:21,762 --> 00:01:24,263
<i>Jste v bytě slečny Shawové.</i>

23
00:01:24,265 --> 00:01:26,332
........