1
00:00:00,599 --> 00:00:02,294
dříve v Mike a Molly ...

2
00:00:02,329 --> 00:00:05,838
Už jste se někdy zastavili
a ohlédli za svým životem

3
00:00:05,873 --> 00:00:08,915
a pomysleli si,
„Nejsem tam, kde bych měl být?“

4
00:00:08,950 --> 00:00:10,825
Poslouchejte,
protože to může být

5
00:00:10,860 --> 00:00:13,461
nejlepší lekce,
jakou jsem vás kdy učila.

6
00:00:16,215 --> 00:00:19,383
Nespokojte se s málem!
Následujte své sny, ...

7
00:00:19,418 --> 00:00:21,952
kamkoliv vás zavedou!

8
00:00:23,651 --> 00:00:25,844
Nechceš mi říct,
co se dneska stalo?

9
00:00:25,879 --> 00:00:27,516
Nejsem si jistá, víš?

10
00:00:27,551 --> 00:00:32,671
Jen ... jsem se začala cítit
převálcovaná tím vším a ...

11
00:00:32,706 --> 00:00:36,405
já nevím, prostě se mi zdálo,
že je jaksi správné to udělat.

12
00:00:36,440 --> 00:00:38,134
Oknem?

13
00:00:38,904 --> 00:00:41,939
Dveřmi dokáže odejít každý.

14
00:00:42,274 --> 00:00:46,304
Děti Chicaga si zaslouží učitele,
kteří tam pro ně chtějí být a ...

15
00:00:46,339 --> 00:00:50,132
tím jsem mohla být
určitou dobu, ale teď už nejsem.

16
00:00:50,167 --> 00:00:52,643
Něco se ve mně změnilo,

17
00:00:52,678 --> 00:00:56,104
něco se zlomilo,
nebo možná něco upevnilo, nevím,

18
00:00:56,139 --> 00:00:59,189
ale vím, že už to
nemohu dělat ani jeden den.

19
00:00:59,224 --> 00:01:01,466
Uvědomujete si,
paní Flynnová, že pokud skončíte,

20
00:01:01,501 --> 00:01:05,361
ztratíte svoji penzi,
zdravotní péči a všechny výhody?

21
00:01:05,530 --> 00:01:08,263
Vážně?
Je to pravda?

22
........