1
00:00:01,359 --> 00:00:02,839
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,809 --> 00:00:05,393
Proč jsi to udělala?

3
00:00:05,407 --> 00:00:06,778
Potřebujeme ho. Požádalas mě.

4
00:00:06,812 --> 00:00:08,112
Musíš mi říct, kde je můj syn.

5
00:00:08,147 --> 00:00:10,698
Jedno po druhém.

6
00:00:10,733 --> 00:00:12,400
Odpálili jste v mém městě bombu.

7
00:00:12,434 --> 00:00:15,770
Tvým úkolem je udržovat
naše město zdravé a svolné,

8
00:00:15,788 --> 00:00:17,939
pokud tedy jsi loajální Američan.

9
00:00:19,058 --> 00:00:20,274
Nemůžeš ho změnit.

10
00:00:20,292 --> 00:00:21,709
To ten trénink.

11
00:00:21,744 --> 00:00:23,378
Pustíš ho a oba nás zabije.

12
00:00:23,412 --> 00:00:25,296
Nevěřila jste mému synovi,

13
00:00:25,331 --> 00:00:27,131
ale neměla jste věřit mně.

14
00:00:27,166 --> 00:00:29,317
Řekla jste,
že váš manžel byl ve vyšším velení.

15
00:00:29,351 --> 00:00:30,718
Co chcete?

16
00:00:30,753 --> 00:00:32,437
Kde je ta stará koule a řetěz?

17
00:00:32,471 --> 00:00:34,389
Rád bych s vámi
probral tu nanotechnologii.

18
00:00:34,423 --> 00:00:36,257
Už přišel na ta těla.

19
00:00:36,291 --> 00:00:38,560
Aarone, je jen
otázkou času, než Horn přijde na tebe!

20
00:00:38,594 --> 00:00:39,794
Tak kde jsou?

21
00:00:39,812 --> 00:00:41,563
Nechtěl jsem mít pravdu.

22
00:00:41,597 --> 00:00:42,931
Je jedním z nich.

23
00:00:42,965 --> 00:00:44,465
Musíme odtud Aarona dostat.

24
00:00:44,483 --> 00:00:45,934
Jsem Aaron Pittman! Půjdu s vámi!

........