1
00:00:06,200 --> 00:00:09,480
V 18. storočí žila väčšina
obyvateľstva sveta,

2
00:00:09,480 --> 00:00:12,840
od Francúzska po Indiu,
od Ruska po Čínu,

3
00:00:12,840 --> 00:00:16,720
v tieni absolutistických vládcov.

4
00:00:18,760 --> 00:00:23,280
Len pár z nich videlo tvár
alebo počulo hlas svojho panovníka.

5
00:00:23,280 --> 00:00:27,000
Neexistovalo právo prerušiť ho,
ani mu odvrávať.

6
00:00:28,120 --> 00:00:32,120
No 21. januára 1793

7
00:00:32,120 --> 00:00:35,000
nastal rozhodujúci zlom
v ľudských dejinách.

8
00:00:39,240 --> 00:00:41,160
[KRIČÍ]

9
00:00:41,160 --> 00:00:42,760
[DAV JASÁ]

10
00:00:42,760 --> 00:00:47,000
Gilotína ukončila život kráľa
Francúzska Ľudovíta XVI.


11
00:00:47,000 --> 00:00:49,600
a vek absolútnej moci.

12
00:00:52,280 --> 00:00:56,840
Zo severnej Európy kypel
nový druh myslenia.

13
00:00:56,840 --> 00:01:00,720
Nazývame ho osvietenstvom,
vekom rozumu,

14
00:01:00,720 --> 00:01:05,400
v ktorom jasné svetlo vedy
a poznania odplavilo

15
00:01:05,400 --> 00:01:07,040
tiene povier.

16
00:01:08,600 --> 00:01:15,280
Doba, v ktorej ľudia stáli rovno
a dožadovali sa slobody a rovnosti.

17
00:01:15,280 --> 00:01:19,000
Avšak pre niektorých
osvietenstvo znamenalo aj to,

18
00:01:19,000 --> 00:01:24,120
že ľudstvo by mohlo jednoducho zavrhnúť
všetko, čo bolo dovtedy, a začať odznova.

19
00:01:25,600 --> 00:01:28,720
A to sa ukázalo ako tragický omyl.

20
00:01:30,880 --> 00:01:32,280
Počas tejto epochy

21
00:01:32,280 --> 00:01:36,720
viedli osvietenstvo dva veľké národy.

22
00:01:36,720 --> 00:01:43,640
Oba očakávali, že budú vládnuť ľudstvu,
........