1
00:00:06,133 --> 00:00:08,900
<i>Září 1492.</i>

2
00:00:08,901 --> 00:00:12,394
<i>Rodrigo Borgia si zajistil
zvolení papežem.</i>

3
00:00:12,395 --> 00:00:14,357
Borgia... 14.

4
00:00:14,358 --> 00:00:15,921
Jsem papež!

5
00:00:15,922 --> 00:00:19,428
<i>Jako papež Alexandr VI. plánuje
reformu církve.</i>

6
00:00:19,429 --> 00:00:23,946
Oficiálně jsme zbavili tvého bratra
Fabrizia titulu prefekta Říma.

7
00:00:23,947 --> 00:00:28,234
Dnes ve Vatikánu končí éra bezpráví!

8
00:00:28,235 --> 00:00:29,974
<i>Přátelé se stali nepřáteli.</i>

9
00:00:29,975 --> 00:00:33,164
Jmenujeme tě papežským gonfalonierem.

10
00:00:33,165 --> 00:00:36,782
- Těší tě to?
- Ano! Je to můj sen!

11
00:00:36,783 --> 00:00:40,288
Dal jste bezpečnost Říma do rukou
amatérovi.

12
00:00:40,289 --> 00:00:44,456
Marcantonio Colonna
mluvil o spiknutí proti papeži!

13
00:00:44,457 --> 00:00:49,339
Zmínil Della Rovereho, Orsiniho
a neapolského krále Ferranteho.

14
00:00:49,340 --> 00:00:51,335
<i>Nepřátelé se stali přáteli.</i>

15
00:00:51,336 --> 00:00:52,688
Budu kancléřem.

16
00:00:52,689 --> 00:00:56,109
Tvoje neteř Lucrezie se vdá za mého
bratrance Giovanniho,

17
00:00:56,110 --> 00:00:58,091
aby nás spojila krví.

18
00:00:58,092 --> 00:01:02,174
Lady Giulia zůstane v Římě,
pokud Adriana potřebuje její pomoc.

19
00:01:02,175 --> 00:01:04,620
- Matko!
- Potřebuji ji.

20
00:01:04,621 --> 00:01:07,665
Giulia velmi pomáhá v tak velké domácnosti.

21
00:01:07,666 --> 00:01:13,149
<i>A někdy se papežova vlastní rodina
stává největší hrozbou...</i>

22
00:01:13,150 --> 00:01:17,613
Žehnáš mému bratrovi,
který se o tebe nestará!

........