1
00:01:50,804 --> 00:01:52,221
Kam běžíte?

2
00:01:52,722 --> 00:01:54,056
Pomozte mi!

3
00:01:54,391 --> 00:01:55,724
Tady!

4
00:02:28,425 --> 00:02:29,675
Běž!

5
00:02:30,093 --> 00:02:31,093
Běž!

6
00:02:31,761 --> 00:02:35,305
To byl B-29. Přijde něco,
před čím neutečeš.

7
00:02:35,974 --> 00:02:37,349
Yashido!

8
00:02:43,440 --> 00:02:44,940
Tady dole to bude lepší.

9
00:02:47,694 --> 00:02:49,486
Být tebou, pospíším si.

10
00:03:54,761 --> 00:03:55,761
Utíkej. Dělej!

11
00:04:07,148 --> 00:04:08,732
Zůstaň ležet!

12
00:04:55,363 --> 00:04:57,573
Ne, počkej! Ne...

13
00:05:00,493 --> 00:05:03,078
Ne. Není to bezpečné.

14
00:05:04,914 --> 00:05:08,917
Probuď se. Probuď se...

15
00:05:10,169 --> 00:05:12,087
O čem se ti zdálo?

16
00:05:14,841 --> 00:05:16,133
O Nagasaki.

17
00:05:17,260 --> 00:05:19,469
Tak dávno?

18
00:05:27,312 --> 00:05:28,437
Jsi tady.

19
00:05:28,605 --> 00:05:29,688
Samozřejmě.

20
00:05:29,856 --> 00:05:31,648
Můžeš tu zůstat?

21
00:05:32,900 --> 00:05:34,401
Víš, že nemůžu.

22
00:05:34,569 --> 00:05:37,571
Jean, je mi to tak líto.

23
00:05:37,989 --> 00:05:38,989
Já vím.

24
00:05:39,115 --> 00:05:42,784
Už nikdy neublížím tobě
ani nikomu jinému.

25
00:05:42,952 --> 00:05:44,244
........