1
00:00:05,043 --> 00:00:07,864
Torpédoborec třídy Zumwalt.

2
00:00:07,865 --> 00:00:09,948
Vyžaduje si to nejlepší z námořnictva

3
00:00:09,950 --> 00:00:11,733
a z firem,
které ho budují.

4
00:00:11,735 --> 00:00:14,319
Vy čtyři představujete další vlnu ...

5
00:00:14,321 --> 00:00:17,523
... amerických obranných firem,

6
00:00:17,525 --> 00:00:20,709
které zlepší život
našeho vojenského personálu tím,

7
00:00:20,711 --> 00:00:23,245
že jej udrží v bezpečí,
aby mohl lépe sloužit

8
00:00:23,247 --> 00:00:24,413
a chránit nás.

9
00:00:24,415 --> 00:00:27,249
Pánové, společně ...

10
00:00:27,251 --> 00:00:30,836
... jsme budoucností
amerického námořnictva.

11
00:00:33,423 --> 00:00:35,090
Paní ministryně Porterová,

12
00:00:35,092 --> 00:00:37,476
proč je moje logo menší než Marcovo?

13
00:00:37,478 --> 00:00:39,645
Beringer Marine
dodal letos ...

14
00:00:39,647 --> 00:00:41,146
... milióny tun surové oceli.

15
00:00:41,148 --> 00:00:42,881
United Equinox
vyrábí malé šroubky.

16
00:00:44,685 --> 00:00:46,652
Děláme malé, tenké šrouby,

17
00:00:46,654 --> 00:00:49,321
které ale vydrží teplotu ...

18
00:00:49,323 --> 00:00:50,772
... 1200°C v zátěži.

19
00:00:50,774 --> 00:00:53,075
A vyrábíme jich neskutečné množství.

20
00:01:00,550 --> 00:01:03,085
To je další dramatický vstup, McGee?

21
00:01:03,087 --> 00:01:05,236
Ne tak docela,
Paní ministryně.

22
00:01:05,238 --> 00:01:07,005
Síťové zabezpečení zaznamenalo ...

23
00:01:07,007 --> 00:01:09,124
... neautorizovaný elektronický přenos.

24
........