1
00:00:00,832 --> 00:00:06,763
V polovině 19. století skupina mladých
mužů zformovala a napadla současné umění.

2
00:00:06,809 --> 00:00:09,764
Bratrstvo Prerafaelitů bylo inspirováno
reálným světem kolem nich,

3
00:00:09,833 --> 00:00:11,845
ještě nápaditějším v jejich umění.

4
00:00:11,852 --> 00:00:16,118
Tento příběh je založen na jejich životech
a láskách, následovaný tvořivým duchem.

5
00:00:23,840 --> 00:00:28,672
"Zatímco Hunt je testován
a trýzněn divokou, horkou pouští

6
00:00:28,718 --> 00:00:32,404
's výslovným záměrem dostat
se blíž k Bohu,...

7
00:00:35,758 --> 00:00:41,158
'dal mi obtížný úkol zachovat
čistotu Annie Millerové.

8
00:00:41,159 --> 00:00:44,838
'Úkol, který otestuje odolnost
Lehké brigády.

9
00:00:44,839 --> 00:00:51,597
'natož osamělého spisovatele, kterého
přitahuje soucitný pohled něžného pohlaví.

10
00:00:52,559 --> 00:00:57,498
'Bohužel skutečný objekt mé touhy je tak
uzamčen ve vášni tak velké,

11
00:00:57,544 --> 00:00:59,717
že žádnou jinou nepotřebuje.

12
00:00:59,752 --> 00:01:04,718
'Což o to více vysvětluje
přitažlivost Annie.

13
00:01:04,719 --> 00:01:09,701
'I když by to byl nevychovanec,
který by využil takovou dívku.

14
00:01:17,577 --> 00:01:22,005
'Zatímco její snoubenec se snaží
ve Svaté zemi, styl Starého zákona

15
00:01:22,028 --> 00:01:25,381
se svým svědomím, rozumem a...

16
00:01:25,438 --> 00:01:27,380
'kozou...'

17
00:01:30,799 --> 00:01:34,282
Promiň, Annie, nejsem
zrovna nejzkušenější.

18
00:01:34,315 --> 00:01:37,529
'Stojím na stráži proti
nebezpečnému světu.'

19
00:01:37,547 --> 00:01:41,755
Jsem si jistá, že za správných okolností
bys byl stejně hbitý jako všichni ostatní!

20
00:01:41,793 --> 00:01:44,478
To hodně závisí na tom,
kdo je ten další.

21
00:01:44,479 --> 00:01:46,598
- 'A nebezpečný...'
- Mohu pomoci?
........