1
00:00:02,000 --> 00:00:08,720
Tento príbeh je úplne založený na
výpovedi očitého svedka

2
00:00:09,589 --> 00:00:14,869
Z niečím som žil v dome...

3
00:00:15,564 --> 00:00:16,830


4
00:00:16,831 --> 00:00:19,198
A ja neviem, čo bude ďalej nasledovať.

5
00:00:19,199 --> 00:00:21,433


6
00:00:21,434 --> 00:00:22,701
Táto vec bola zlo.

7
00:00:22,702 --> 00:00:25,269
Táto vec mala v úmysle niekomu ublížiť .

8
00:00:25,270 --> 00:00:26,700
- Oh, môj bože.
- Videli ste to?

9
00:00:26,701 --> 00:00:28,969
- Svätý!
- Chlapi!

10
00:00:28,970 --> 00:00:31,406
Na všetko, čo som mohol myslieť bolo,
my sme to dostali chlapi.

11
00:00:31,407 --> 00:00:32,549
Čo je to?

12
00:00:32,550 --> 00:00:36,212
To bolo najlepšie paranormálne video
čo som kedy videl.

13
00:00:36,213 --> 00:00:39,615

14
00:00:39,616 --> 00:00:42,617
Môžeme dokázať že u Billa v dome niečo je.

15
00:00:42,618 --> 00:00:44,719
- Niečo sa stalo.
- Čo?

16
00:00:44,720 --> 00:00:45,820
Mal som hrozný strach...

17
00:00:45,821 --> 00:00:48,461

18
00:00:57,497 --> 00:00:59,657

19
00:01:05,217 --> 00:01:09,897
...Návštěvníci...

20
00:01:13,185 --> 00:01:20,865
K nasledujúcej udalosti došlo v Arlingtone,Texas medzi rokmi 2002 až po súčasnosť

21
00:01:21,659 --> 00:01:25,095
Vždy som mal zvedavosť o veci....

22
00:01:25,096 --> 00:01:28,066
Všetky moje predošlé zamestnania ako dospelý boli technické.

23
00:01:28,067 --> 00:01:30,954
Inžinierstvo na jadrové ponorky.

24
00:01:30,955 --> 00:01:33,874
Letecký a kozmický program od 15-20 rokov.

25
........