1
00:00:00,172 --> 00:00:01,372
TEHDY

2
00:00:01,973 --> 00:00:03,807
Vezmi svého bratra ven,
jak nejrychleji můžeš!

3
00:00:03,809 --> 00:00:05,909
Hned, Deane! Běž!

4
00:00:05,911 --> 00:00:06,843
Co si ještě pamatuješ?

5
00:00:06,845 --> 00:00:08,411
Nic.
Byl jsem ještě dítě.

6
00:00:08,413 --> 00:00:09,446
A to nejdůležitější --

7
00:00:09,448 --> 00:00:11,214
Dávej pozor na Sammyho.

8
00:00:11,216 --> 00:00:13,450
Dávání na tebe pozor --
to je zhruba, kdo jsem.

9
00:00:13,452 --> 00:00:14,985
Mám bratra, víte?

10
00:00:14,987 --> 00:00:18,054
A vždycky mi říká,
jak na mě bude dávat pozor.

11
00:00:18,056 --> 00:00:19,289
Sněz si svoji večeři.

12
00:00:19,291 --> 00:00:21,091
Nezapomeň na zeleninu.

13
00:00:21,093 --> 00:00:23,126
Neopovažuj se myslet,
že existuje něco,

14
00:00:23,128 --> 00:00:25,095
co bych kdy stavěl
před tebe!

15
00:00:25,097 --> 00:00:26,897
Sammy je zraněný.
Vážně zraněný.

16
00:00:26,899 --> 00:00:28,765
Vyléčím Sama,
zatímco vyléčím sebe.

17
00:00:28,767 --> 00:00:31,568
Pokaždé, když mé schopnosti
použiji, oslabuje mě to.

18
00:00:31,570 --> 00:00:32,802
Snažil ses splnit ty úkoly.

19
00:00:32,804 --> 00:00:34,371
Prostě si myslím, že by bylo lepší,
kdybys na to šel zlehka,

20
00:00:34,373 --> 00:00:36,706
rozumíš,
a netvářil se, jako kdybys byl --

21
00:00:36,708 --> 00:00:38,174
posednutý andělem.

22
00:00:38,075 --> 00:00:39,075
TEĎ

23
........