1
00:00:04,087 --> 00:00:07,868
<i>Od doby, co byla Mary,
královna skotská, dítě,</i>

2
00:00:08,384 --> 00:00:11,494
<i>chtěli Angličané
její zemi a korunu.</i>

3
00:00:13,379 --> 00:00:16,491
<i>Byla poslána do Francie,
aby si vzala jejího budoucího krále,</i>

4
00:00:16,611 --> 00:00:21,303
<i>aby zachránila sebe i svůj lid.
To pouto ji má chránit,</i>

5
00:00:21,423 --> 00:00:24,145
<i>ale jsou tu síly,
které působí proti ní,</i>

6
00:00:24,265 --> 00:00:27,808
<i>temné síly, síly srdce.</i>

7
00:00:28,329 --> 00:00:30,507
<i>Nechť dlouho vládne.</i>

8
00:00:31,127 --> 00:00:32,643
<i>V předchozích dílech Reign:</i>

9
00:00:32,763 --> 00:00:36,146
Mluvili o stvoření z lesa.
Dávají mu krev.

10
00:00:36,266 --> 00:00:39,238
Přerušil jste obětování,
což nevezmou dobře.

11
00:00:39,358 --> 00:00:42,318
To je Olivia D'Amencourt. Odjela
pár měsíců před vaším příjezdem.

12
00:00:42,438 --> 00:00:45,197
- Se zlomeným srdcem?
- Ano, to měl.

13
00:00:45,317 --> 00:00:47,123
Chcete, abych si vzala Francise?

14
00:00:47,243 --> 00:00:50,291
- Nemáte mě ráda. - Víc než královnu,
kterou nemohu kontrolovat.

15
00:00:50,411 --> 00:00:53,044
O Francisových
tužbách víte méně než já.

16
00:00:53,164 --> 00:00:56,290
- Stalo se mezi vámi něco?
- Zastavil jsem to. - Chci, aby odjela.

17
00:00:56,410 --> 00:01:00,259
- Pracuju na tom. - Hned! Chci,
ať odjede hned! - Mary! Zůstává a konec.

18
00:01:00,379 --> 00:01:03,283
Francis má vás.
Proč by se rozhlížel jinde?

19
00:01:10,247 --> 00:01:14,798
Jsi jeden z nich.
Jsi zrůda, víš?

20
00:01:14,918 --> 00:01:17,989
Máte dluh.
A budete platit.

21
00:01:18,397 --> 00:01:21,738
Vyberte si, koho obětujete.

........