1
00:00:04,771 --> 00:00:05,772
Chlapec...

2
00:00:06,272 --> 00:00:07,273
Oliver Twist...

3
00:00:07,273 --> 00:00:08,274
Oliver Twist...

4
00:00:09,776 --> 00:00:10,777
Co?

5
00:00:11,277 --> 00:00:13,244
Tak kde je ten zvrat?

6
00:00:13,279 --> 00:00:18,284
A já měl tak velké naděje...

7
00:00:18,319 --> 00:00:19,250
Ach.

8
00:00:19,285 --> 00:00:20,752
Mám tu příběh, u kterého

9
00:00:20,787 --> 00:00:23,790
se z jeho strašidelné

10
00:00:23,825 --> 00:00:26,758
lahodnosti zblázníte.

11
00:00:26,793 --> 00:00:31,297
Já vám dám Dickense.

12
00:00:31,332 --> 00:00:33,264
Pojďte blíž, fanoušci strachu!

13
00:00:33,299 --> 00:00:38,304
Otevřu vám dveře tajemství...

14
00:01:08,585 --> 00:01:11,052
Slyšel jsi něco?

15
00:01:11,087 --> 00:01:13,590
Nejdůležitější věc je fakt,

16
00:01:13,625 --> 00:01:16,860
že těmto hochům se nedá věřit -

17
00:01:16,895 --> 00:01:20,061
- opakuji - nedá věřit!

18
00:01:20,096 --> 00:01:21,597
Jsou sladcí!

19
00:01:21,632 --> 00:01:23,116
Nemám s nimi vůbec žádné problémy!

20
00:01:23,151 --> 00:01:25,127
Správně, vypadají sladce.

21
00:01:25,162 --> 00:01:27,068
Vypadají, že drahá?

22
00:01:27,103 --> 00:01:31,491
Někteří musí být neustále
pod dozorem.

23
00:01:31,991 --> 00:01:34,994
Vedu tenhle sirotčinec už
dobrých 20 let.

24
00:01:35,495 --> 00:01:37,997
Víš, kolika chlapcům jsem
již pomohla?

25
........