1
00:01:05,709 --> 00:01:10,362
PŘEŽÍT VÁNOCE

2
00:01:29,081 --> 00:01:30,631
ARMÁDA SPÁSY

3
00:02:39,740 --> 00:02:42,510
Má firma provedla velmi
podrobný průzkum trhu.

4
00:02:42,593 --> 00:02:43,929
Zjistili jsme za prvé,

5
00:02:44,019 --> 00:02:48,841
že většina Američanů
tráví Vánoce s rodinou.

6
00:02:48,929 --> 00:02:51,100
Za druhé,
že aby se svou rodinou

7
00:02:51,195 --> 00:02:54,716
den dva vydrželi,
musí do sebe většina Američanů

8
00:02:54,803 --> 00:02:58,359
nalít co největší možný
objem alkoholu.

9
00:02:58,454 --> 00:03:02,141
A teď bych vám rád
představil Vajkoňakovy.

10
00:03:02,230 --> 00:03:04,199
Je to typická
americká rodina.

11
00:03:04,286 --> 00:03:07,054
Tráví Vánoce společně,
jsou nízkotuční

12
00:03:07,139 --> 00:03:09,109
a mají desetiprocentní
obsah alkoholu.

13
00:03:09,195 --> 00:03:13,516
Užívejte si naši rodinu,
abyste si užili tu svou.

14
00:03:13,601 --> 00:03:16,740
- Co tomu říkáte?
- Takže podle vás máme lidem říct,

15
00:03:16,832 --> 00:03:19,254
že Vánoce přežijí jedině tehdy,

16
00:03:19,349 --> 00:03:21,856
když se opijí vaječným koňakem?

17
00:03:21,951 --> 00:03:24,171
Vánoce se dají přežít jen tak,

18
00:03:24,258 --> 00:03:28,280
že si koupíte domácí, nízkotučný,
alkoholický vaječný koňak v láhvi.

19
00:03:30,555 --> 00:03:34,443
- Mějte se. Nashle.
- Bylo to skvělé. Jak to děláte?

20
00:03:34,539 --> 00:03:37,224
Taky jsem nadšený.
Moc se těším.

21
00:03:37,308 --> 00:03:39,110
Šlo to docela dobře, ne?

22
00:03:39,197 --> 00:03:40,365
........