1
00:00:12,000 --> 00:00:15,000
Ve vysoce riskantních sportech,
jakým "volné lezení" nepochybně je,

2
00:00:15,200 --> 00:00:18,000
je Alex Honnold nejlepším na světě.

3
00:00:18,100 --> 00:00:20,000
Volné lezení je lezením bez lana,

4
00:00:20,100 --> 00:00:22,000
žádná záchrana, nic.

5
00:00:22,100 --> 00:00:24,000
Tady není prostor pro chybu.

6
00:00:24,100 --> 00:00:26,000
Pokud spadnete, zemřete.

7
00:00:26,100 --> 00:00:31,000
A nyní tento zkušený sólista ve volném lezení půjde po
největším a nejděsivějším výstupu ze všech.

8
00:00:31,100 --> 00:00:36,000
Yosemitskou, věhlasnou, 600m vysokou
skálu, zvanou Half Dome.

9
00:00:37,000 --> 00:00:38,000
Severozápadní stěnu bez lana...

10
00:00:38,100 --> 00:00:43,000
Nevím o ničem jiném, co by vyžadovalo
tolik koncentrace,

11
00:00:43,100 --> 00:00:48,000
po takovou dobu, s takovým trestem,
jakým je jistá smrt, pokud uděláte jakoukoli chybu.

12
00:00:48,300 --> 00:00:51,000
Dejte mi chvilku, ve skutečnosti akorát panikařím.

13
00:01:04,000 --> 00:01:07,000
<b>PRVNÍ
VÝSTUP</b>

14
00:01:09,000 --> 00:01:15,000
<b>SÁM
<font color="#FF9900">VE STĚNĚ</font></b>

15
00:01:16,000 --> 00:01:18,000
Pravděpodobně žádný ze sportů
nemá tak malý rozdíl

16
00:01:18,100 --> 00:01:23,000
mezi úspěchem a katastrofou,
jakým je "volné lezení".

17
00:01:25,000 --> 00:01:27,000
Volné lezení znamená: "Žádný provaz".
CEDAR WRIGHT <font color="#FF9900">profesionální lezec</font>

18
00:01:27,200 --> 00:01:29,000
To znamená jen vy a skála.

19
00:01:30,000 --> 00:01:32,000
Je to vrcholná, nejčistší forma lezectví.
Bez debat.

20
00:01:33,000 --> 00:01:36,000
Bez provazu vás nic nezastaví
před smrtelným pádem.

21
00:01:37,000 --> 00:01:41,000
Což z volného lezení činí
nejnebezpečnější způsob lezectví.

22
00:01:42,000 --> 00:01:44,000
Je tam docela silný duševní dialog
........