1
00:00:01,352 --> 00:00:05,855
<i>Mí bratři a já jsme prvními
upíry v historii, Původními.</i>

2
00:00:06,095 --> 00:00:09,009
<i>Před 300 lety jsme
New Orleans nazývali domovem.</i>

3
00:00:09,129 --> 00:00:13,362
<i>Byla jsem tu šťastná,
alespoň na čas.</i>

4
00:00:14,414 --> 00:00:17,104
<i>Teď jsme se vrátili,
abychom tu našli zázrak.</i>

5
00:00:17,224 --> 00:00:19,684
Niklausi, ta dívka
čeká tvé dítě.

6
00:00:19,804 --> 00:00:21,696
<i>A s ním i novou zodpovědnost.</i>

7
00:00:21,816 --> 00:00:26,761
- Vždycky tě budu chránit. Máš mé slovo.
- <i>Ale naše rodina má spoustu nepřátel.</i>

8
00:00:26,881 --> 00:00:31,000
Klaus zničil všechno dobré v mém životě.
Tak mu vezmu věc, kterou chce nejvíc.

9
00:00:31,120 --> 00:00:33,510
<i>Tyto hrozby
nás měly sjednotit.</i>

10
00:00:33,654 --> 00:00:35,771
<i>Místo toho nás Klaus rozdělil.</i>

11
00:00:35,891 --> 00:00:39,440
- Proč bych ti pomáhala potom, co jsi
udělal Elijahovi? - Jsi má rodina.

12
00:00:39,560 --> 00:00:41,942
- Klaus tě
nikdy nepřestane ovládat.

13
00:00:42,062 --> 00:00:43,076
Co chceš?

14
00:00:43,196 --> 00:00:46,486
<i>Můj bratr čeká mou věrnost,
stejně, jak tomu bylo 1 000 let,</i>

15
00:00:46,606 --> 00:00:49,351
<i>ale možná je načase
rozhodnout se jinak.</i>

16
00:00:58,642 --> 00:01:00,798
<i>Neměla jsem se vracet.</i>

17
00:01:01,528 --> 00:01:03,846
<i>V tomhle městě jsem
se zamilovala</i>

18
00:01:04,000 --> 00:01:06,510
<i>a láska nás zklamala.</i>

19
00:01:08,121 --> 00:01:10,039
Předpokládám, že víte,
o kom mluvím.

20
00:01:10,159 --> 00:01:14,493
Měla byste vědět, že na tom
teď s Marcelem nejsme nejlíp.

21
00:01:14,800 --> 00:01:17,310
Ale jste kněz, že,

22
........