1
00:00:04,102 --> 00:00:05,838
- Cink, cink.
- Ahoj, mami.

2
00:00:05,839 --> 00:00:08,476
Ellie! Je tu babička!
Odveze tě do školy!

3
00:00:10,577 --> 00:00:13,632
A než něco řekneš, ano,
dneska si vezmu tohle bundu.

4
00:00:13,633 --> 00:00:16,268
Když myslíš. Co to je
za barva, tmavošedá?

5
00:00:16,269 --> 00:00:20,774
Ne, je to britská vojenská khaki,
a netvař se takhle, protože...

6
00:00:20,775 --> 00:00:23,390
si ji nehodlám měnit.

7
00:00:23,391 --> 00:00:25,843
Co? Na co... na co se díváš teď?

8
00:00:25,844 --> 00:00:30,133
Ale nic. Jen si tu tak stojím
a pozoruju špinavou kuchyni.

9
00:00:30,134 --> 00:00:33,351
Ellie měla včera umýt nádobí,
ale asi musela usnout.

10
00:00:33,352 --> 00:00:35,686
Vedete to zde velmi
ukázněně, poručíku.

11
00:00:35,687 --> 00:00:38,400
Tohle nebudu poslouchat celý den.

12
00:00:38,401 --> 00:00:42,226
- Ustlala sis postel?
- Když neotevřeš dveře, ano.

13
00:00:42,227 --> 00:00:45,391
Promiň, zaspala jsem.
Sledovali jsme <i>Westside Story</i>,

14
00:00:45,392 --> 00:00:48,292
a nechtěli jsme jít spát,
dokud nezačnou ty taneční vraždy.

15
00:00:55,806 --> 00:00:58,307
A máš mě!

16
00:00:58,308 --> 00:01:01,744
Děkujeme. Snídaňové
představení Seana Harrisona.

17
00:01:01,745 --> 00:01:03,148
Potřebuju si půjčit
tvou kreditku,

18
00:01:03,149 --> 00:01:05,082
abych si pronajala snowboard
na víkendový výlet.

19
00:01:05,083 --> 00:01:06,964
- Jo, peněženku mám nahoře.
- Víkendový výlet?

20
00:01:07,031 --> 00:01:09,811
Ellie a pár jejich kamarádů
půjdou poprvé snowboardovat.

21
00:01:09,812 --> 00:01:11,612
Tak moc se těším!

........