1
00:00:16,800 --> 00:00:19,967
Zůstaňte nad tím.
Držíme kurz.

2
00:00:20,137 --> 00:00:23,009
Kormidlo zabírá se zpožděním.

3
00:00:31,486 --> 00:00:35,734
Kontrolním obvodům hrozí přetížení.
Rozumím.

4
00:00:35,908 --> 00:00:38,281
Spocku?

5
00:00:40,164 --> 00:00:44,662
Těm turbulencím se nelze vyhnout.
Už brzy nastavíme správný kurz.

6
00:00:45,963 --> 00:00:48,918
Ošetřovno, hlásím nehodu na můstku.

7
00:00:49,092 --> 00:00:52,878
Přepněte na manuální řízení.
Máme udržovat stejný kurz?

8
00:00:53,056 --> 00:00:57,221
Je to velmi důležité.
Projíždíme časovými vlnami.

9
00:00:57,395 --> 00:01:01,061
Držte kurz.
Aktivujte přenos hvězdnému velitelství.

10
00:01:01,234 --> 00:01:03,274
Spustit zabezpečovací opatření.

11
00:01:03,445 --> 00:01:06,613
Odvysílejte mé deníkové záznamy
d té doby, co jsme začali načítat

12
00:01:06,783 --> 00:01:11,113
ty neobvyklé hodnoty,
které nás dovedly až sem.

13
00:01:11,289 --> 00:01:18,539
Informujte velitelství o tom, že dole
na planetě je zřejmě někdo nebo něco...

14
00:01:20,134 --> 00:01:24,596
co ovlivňuje plynutí času,
a způsobuje posuny ve vesmíru.

15
00:01:26,893 --> 00:01:31,223
Vynechává mu srdce.
Dám mu pár kapek kordrazinu.

16
00:01:31,399 --> 00:01:35,065
To je nebezpečná látka.
Určitě chceš riskovat...

17
00:01:43,039 --> 00:01:46,243
Chtěl jsi mi dát lékařskou radu?

18
00:01:48,129 --> 00:01:50,288
Já, doktore?

19
00:01:50,466 --> 00:01:53,717
Zrovna proplouváme
největší hustotou časových vln.

20
00:01:53,887 --> 00:01:57,091
Pane Spocku?
Už nám zbývá jen poslední.

21
00:01:57,266 --> 00:02:01,597
Je těsně vedle nás.
Tohle je zatím nejsilnější posun.

22
........