1
00:00:00,550 --> 00:00:05,275
Je všeobecně známo, že hraní rolí
nabízí dynamickou formu psychoterapie,

2
00:00:05,303 --> 00:00:07,642
která člověku umožní prozkoumat

3
00:00:07,661 --> 00:00:09,587
skryté emoce a hluboce
zakořeněné konflikty...

4
00:00:09,614 --> 00:00:11,414
- Vy to čtete?
- Cože?

5
00:00:11,625 --> 00:00:13,121
Čtete to z knihy?

6
00:00:13,157 --> 00:00:15,433
Jo. Není to fascinující?

7
00:00:15,434 --> 00:00:17,354
- Řekli byste, že tyhle věci už znám.
- No právě.

8
00:00:17,355 --> 00:00:19,973
- Máte vůbec kvalifikaci?
- Promiňte, a co je podle vás tohle?

9
00:00:20,331 --> 00:00:22,377
Diplom z hotelového managementu.

10
00:00:22,413 --> 00:00:25,374
Z Turecké distanční univerzity.

11
00:00:25,494 --> 00:00:26,863
To byly časy!

12
00:00:27,416 --> 00:00:29,747
Proč bych vám měl vlastně
svěřit to dítě do péče,

13
00:00:29,774 --> 00:00:32,058
když je váš vztah
tak očividně nestálý?

14
00:00:32,095 --> 00:00:34,494
- Není.
- Věřte mi, tohle... nefunguje.

15
00:00:34,514 --> 00:00:36,792
O čem to mluvíte?
Je nám spolu skvěle.

16
00:00:36,807 --> 00:00:39,073
- Jste připraveni podrobit ho zkoušce?
- Ne. - Ano. - Ano.

17
00:00:39,101 --> 00:00:41,963
Paráda! Počkat,
vy ale dneska pracujete, viďte?

18
00:00:41,981 --> 00:00:43,594
Tak tedy jen já a Judith.
O samotě.

19
00:00:43,654 --> 00:00:45,649
Sakra, to je ale nepříjemné.

20
00:00:45,677 --> 00:00:47,622
To je v pořádku,
někdo za mě zaskočí.

21
00:00:47,649 --> 00:00:49,209
Nikdo nemá čas, ověřil jsem to.

22
00:00:49,237 --> 00:00:50,915
Chci říct - ověřil jste to?
........